ประกาศเกี่ยวกับการอัปเดตข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Times CAR RENTAL

News 2021/03/01

ขอขอบคุณที่เลือก Times CAR RENTAL
ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างเราจะแก้ไขข้อกำหนดและข้อบังคับบางส่วนเกี่ยวกับ Times CAR RENTAL


ข้อกำหนดและข้อบังคับ

  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Times CAR RENTAL
  • ยอมรับข้อตกลงพิเศษสำหรับการชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต

วันที่มีผลบังคับใช้

1 เมษายน 2564
※ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเช่าที่ได้รับการแก้ไขจะนำมาใช้จากการจองและการรับรถในและหลัง 00:00 น. 1 เมษายน 2021


การปรับปรุง

โปรดดูข้อกำหนดและข้อบังคับด้านล่างตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2021

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Times CAR RENTAL

ข้อตกลงพิเศษสำหรับการชำระบัญชีออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต (สำหรับต่างประเทศ)


สำหรับรายละเอียดของการแก้ไขโปรดดูตารางเปรียบเทียบใหม่กับเก่า

การเปรียบเทียบข้อตกลงใหม่กับข้อตกลงเก่า