อัปเดตข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Times CAR RENTAL (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน)

ข่าวสาร 2020/02/28

ขอบคุณที่เลือก Times CAR RENTAL
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเช่ารถของ Times จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2020


วันที่มีผล: 1 เมษายน 2020


* ข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่จะมีผลสำหรับการจองและรับและหลังจากวันที่ 1 เมษายน 2020 0:00 (JST)


โปรดค้นหาข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ที่นี่.
สำหรับตารางเปรียบเทียบก่อน / หลังของการแก้ไขโปรดอ้างอิงที่นี่.