ประกาศเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ใหม่

ข่าวสาร 2019/04/26

ขอขอบคุณที่ใช้บริการเช่ารถยนต์ของ Times CAR RENTAL
เนื่องจากการปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019 นโยบายด้านราคาเช่ารถของเราจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


VAT ในราคาเช่ารถ

ราคาเช่ารถ รวมถึง ราคาพื้นฐานและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ค่าบริการเพิ่มเติม เช่น ฟังก์ชันเสริม อุปกรณ์เสริม แพ็กเกจความคุ้มครอง) จะถูกคำนวณดังต่อไปนี้

วันที่รับรถก่อน 1 ตุลาคม 2019ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2019
VAT8%10%

* “วันรับรถ” เป็นวันที่รับรถจริง ไม่ใช่วันจอง

20190424_attention.png

สำหรับลูกค้าที่จองหรือชำระเงินด้วย VAT 8% แล้ว ในการจองที่จะรับรถตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019
จะต้องชำระเพิ่มเติมเป็นส่วนต่างจาก VAT ใหม่ที่ 10% เมื่อรับรถ


เราขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวก และขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจ