ห้ามสูบบุหรี่ในรถยนต์ทุกคันตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม

ข่าวสาร 2018/07/23

ขอขอบคุณที่เลือกใช้บริการของ Times CAR RENTAL

ตามแนวโน้มสังคมปัจจุบันที่เน้นเรื่องการไม่สูบบุหรี่ในระบบขนส่งสาธารณะและความต้องการรถยนต์ที่ไม่สูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น ในวันที่ 10 ตุลาคม 2018 Times Car RENTAL จะเปลี่ยนรถยนต์ทุกคันให้เป็นรถยนต์ปลอดบุหรี่*

ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม การจองทั้งหมดบนเว็บไซต์ทางการของ Times Car RENTAL จะสงวนไว้ให้กับการจองรถยนต์ปลอดบุหรี่เท่านั้น

รถยนต์มากกว่า 90% ของ Times Car RENTAL เป็นรถยนต์ปลอดบุหรี่แล้ว และเนื่องจากแนวโน้มของระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบัน เช่น บริการรถแท็กซี่ที่ปลอดบุหรี่ ฯลฯ Times Car RENTAL จะพยายามสร้างพื้นที่เคลื่อนที่ที่ใช้ร่วมกันให้สะอาดและสะดวกสบายแก่ลูกค้าของเราโดยการเปลี่ยนรถยนต์ทั้งหมดให้เป็นรถยนต์ปลอดบุหรี่

*ยกเว้นการจองตามสัญญาเดิมที่มีอยู่ (ผู้ให้กู้ รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ฯลฯ )

รายละเอียด

เริ่มใช้ในการเดินทางตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2018 (พุธ)

ห้ามสูบบุหรี่ โดยรวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนและบุหรี่ไฟฟ้า

หากลูกค้าสูบบุหรี่ในรถยนต์ปลอดบุหรี่ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการทำความสะอาดแยกต่างหาก