ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของ Times CAR RENTAL (1 กุมภาพันธ์ 2018)

ข่าว 2018/01/11

ขอขอบคุณที่สนับสนุน Times CAR RENTAL มาโดยตลอด

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2018 จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Times CAR RENTAL

วันที่

1 กุมภาพันธ์ 2018

เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง

กรุณาดูตารางเปรียบเทียบระหว่างเวอร์ชันเก่าและใหม่

ตารางเปรียบเทียบข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่ของ Times CAR RENTAL

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเริ่มตั้งแต่ 1 ก.พ. 2018

กรุณาดูรายละเอียดทางนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ของ Times CAR RENTAL (เวอร์ชันเต็ม)