ค่าอุปกรณ์เสริมและค่าบริการเสริม

Times CAR RENTAL มีอุปกรณ์เสริมและบริการเสริมมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ

โปรดสอบถามเราโดยตรงสำหรับรายละเอียดของรายการที่ไม่ได้ระบุไว้ด้านล่าง

อุปกรณ์เสริมและบริการเสริม

อุปกรณ์เสริม

ระบบนำทางด้วย GPS ฟรี

ระบบนำทางด้วย GPS
ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ 2,200 เยน
*ค่าธรรมเนียมสูงสุดที่เรียกเก็บ: 10 วัน (หรือ 240 ชั่วโมง)
(ฟรีในบางพื้นที่)
4WD 1,650 เยน

*ค่าอุปกรณ์เสริมสำหรับ 24 ชั่วโมง
*ราคาที่แสดงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%

บริการเสริม

คาร์ซีทสำหรับเด็ก คาร์ซีทสำหรับทารก
1,100 เยน

บูสเตอร์ซีท
550 เยน

เกี่ยวกับคาร์ซีทสำหรับเด็ก
โซ่พันล้อรถ
(บริการเสริมในช่วงฤดูหนาว)
1,650 เยน
โปรดติดต่อแต่ละสาขาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
รางวางสกี
(บริการเสริมในช่วงฤดูหนาว)
1,100 เยน
โปรดติดต่อแต่ละสาขาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

*ค่าบริการเสริมต่อการเช่าหนึ่งครั้ง
*ราคาที่แสดงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%

อุปกรณ์เสริมและบริการเสริม

ระบบนำทางด้วย GPS

ประเภท

 • CD (พกพา)
 • DVD (พกพา ติดตั้งได้ ค่าเริ่มต้นของผู้ผลิต)
 • ฮาร์ดดิสก์ (พกพา ติดตั้งได้ ค่าเริ่มต้นของผู้ผลิต)

*ชนิดอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

*คุณไม่สามารถเลือกชนิดได้

เงื่อนไขการใช้งาน

 • ข้อมูลแผนที่ในระบบนำทางอาจไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด โปรดอ้างอิงเครื่องหมายจราจรหรือใช้แผนที่อื่นเมื่อเป็นไปได้
 • โปรดทราบว่าตำแหน่งปัจจุบันของคุณอาจไม่ปรากฏบนระบบนำทางเนื่องจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือสภาพอากาศ
 • Times CAR RENTAL จะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ดังกล่าว
  ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขณะขับรถ

คาร์ซีท (สำหรับทารก/สำหรับเด็ก/บูสเตอร์ซีท)

[รถยนต์ที่รองรับ]

รถยนต์โดยสาร
*ไม่สามารถติดตั้งในรถยนต์ประเภทข้างต้นเนื่องจากการกำหนดค่าของรถยนต์
*ใช้คาร์ซีทที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของเด็ก

คาร์ซีทสำหรับทารก

1,100 เยน (ต่อรายการ)

ความสูง: ถึง 70cm
น้ำหนัก: ถึง 10kg
อายุ ทารกแรกเกิดจนถึงอายุไม่เกิน 1 ปี

คาร์ซีท

1,100 เยน (ต่อรายการ)

ความสูง: 65cm ถึง 100cm
น้ำหนัก: 9kg ถึง 18kg
อายุ 1 ถึง 4 ปี

บูสเตอร์ซีท

550 เยน (ต่อรายการ)

ความสูง: 100cm ถึง 135cm
น้ำหนัก: 15kg ถึง 36kg
อายุ 4 ถึง 10 ปี

*ราคาที่แสดงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%
*ของจริงอาจแตกต่างจากภาพที่แสดง

เงื่อนไขการใช้งาน

 • ผู้ขับขี่ต้องใช้คาร์ซีทเมื่อเดินทางกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่าหกปี
  คุณอาจถูกปฏิเสธการเช่าหากไม่ได้เตรียมหรือจองคาร์ซีท
  *ไม่บังคับรวมถึงเด็กที่มีปัญหาในการนั่งคาร์ซีท
 • เจ้าหน้าที่อาจช่วยในการติดตั้งคาร์ซีท แต่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยยังตกเป็นของผู้ใช้ Times CAR RENTAL จะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือปัญหาที่เกิดจากการทำงานของอุปกรณ์ที่ผิดพลาด
 • ผู้เช่ารถอาจจะต้องชำระค่าเสียหายหากคาร์ซีทชำรุดเสียหายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการใช้งานหรือการดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสมของผู้เช่ารถ

จำนวนคาร์ซีทที่สามารถติดตั้งได้ (โดยประมาณ)

*เพื่อความปลอดภัยของคุณ เราไม่แนะนำให้ติดตั้งคาร์ซีทบนที่นั่งข้างคนขับ
*ไม่สามารถติดตั้งคาร์ซีทบนที่นั่งตรงกลางได้

1-2 ที่นั่ง

1-2 ที่นั่ง[รถยนต์ที่สามารถรองรับได้ 4 ถึง 5 คน]

3 ที่นั่ง

3 ที่นั่ง[รถยนต์ที่สามารถรองรับได้ 7 คนหรือมากกว่า]

4 ที่นั่ง

4 ที่นั่ง[รถยนต์ที่สามารถรองรับได้ 8 คนหรือมากกว่า]

5 ที่นั่ง

5 ที่นั่ง[รถยนต์ที่สามารถรองรับได้ 10 คนหรือมากกว่า]

*จำนวนโดยประมาณเมื่อมีผู้โดยสารผู้ใหญ่สองคนโดยสารรถคันเดียวกัน