ค่าธรรมเนียมการเช่าและคืนต่างสาขา

นี่คือบริการที่คุณสามารถคืนรถไปยัง Times CAR RENTAL สาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาที่รับรถได้

สามารถคืนรถที่สาขาใด ๆ ก็ได้ ซึ่งทำให้สะดวกมากเมื่อต้องการจะใช้งานรถยนต์เพียงขาเดียวเท่านั้น

“ฉันแค่ต้องการใช้รถยนต์เพื่อไปยังสถานีใหญ่ ๆ หรือสนามบิน”
“ฉันคาดว่าจะกลับไปพร้อมจำนวนสัมภาระที่เพิ่มขึ้น จึงต้องการเช่ารถยนต์เฉพาะขากลับเท่านั้น”

โปรดสบายใจในการใช้บริการรถเช่าของเราตามแผนหรือวัตถุประสงค์ของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเช่าและคืนต่างสาขา

*ราคาที่แสดงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%

ไม่มีค่าธรรมเนียมหากมีระยะห่าง 20km หรือน้อยกว่า

มีค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 21km ค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ 50km

ราคาเดียวกันแม้จะขับข้ามเขตจังหวัด!

ค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่ ดูโครงสร้างค่าธรรมเนียมและบริการเช่าและคืนต่างสาขา (วันเวย์) ในแต่ละพื้นที่ด้านล่าง ค่าธรรมเนียมทั้งหมดรวมภาษีแล้ว

ค่าธรรมเนียมการเช่าและคืนต่างสาขาไม่ได้รวมอยู่ในค่าเช่าพื้นฐาน และจะคิดตามระยะทางระหว่างสาขาที่รับและคืนรถ ระยะทางระหว่างสาขาและค่าธรรมเนียมจะคำนวณตามเขตเทศบาลที่แต่ละสาขาตั้งอยู่

ดูค่าธรรมเนียมการเช่าและคืนต่างสาขาได้จากหน้าการจอง

ฮอนชู คิวชู โอกินาวา

ค่าใช้จ่ายของค่าโดยสารเรือข้ามฟากและการเดินทางไปยังฮอนชู คิวชู และชิโกกุต้องชำระแยกต่างหาก

(มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 6,600 เยน (รวมภาษี) เมื่อเดินทางระหว่างชิโกกุและฮอนชู/คิวชู)

ถึง 20km ถึง 50km ถึง 100km ถึง 150km ถึง 200km ถึง 250km หลังจากนั้นทุก ๆ 50km
รถยนต์ทั่วไป ฟรี 4,400 เยน 8,800 เยน 13,200 เยน 17,600 เยน 22,000 เยน 4,400 เยน
แวกอน ฟรี 5,500 เยน 11,000 เยน 16,500 เยน 22,000 เยน 27,500 เยน 5,500 เยน

ฮอกไกโด

บริการเช่าและคืนต่างสาขา (วันเวย์) ไม่สามารถใช้ได้กับเส้นทางจากฮอกไกโดไปฮอนชูและในทางกลับกัน
จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเช่าและคืนต่างสาขาหากเส้นทางอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
ตัวเลขด้านบนแสดงถึงค่าธรรมเนียมสำหรับรถที่มีเครื่องยนต์เบา รถยนต์โดยสาร และรถตู้ขนาดเล็ก ส่วนตัวเลขด้านล่างแสดงถึงค่าธรรมเนียมสำหรับมินิแวน SUV และรถบรรทุก

รับรถที่คิโกไน
ราคาตามพื้นที่คืนรถ
 • คืนรถที่คิโกไน
  ​ ​
  ฟรี
 • คืนรถที่ฮาโกดาเตะ
  5,500 เยน
  6,600 เยน
 • คืนรถที่ชิโตเสะ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่ซัปโปโร
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่โอตารุ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่อาซาฮิกาวะ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่วักกาไน
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่โอบิฮิโระ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่​ ​คิตามิ/
  เมมัมเบ็ทสึ​ ​
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่คูชิโระ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่นากาชิเบ็ทสึ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
รับรถที่ฮาโกดาเตะ
ราคาตามพื้นที่คืนรถ
 • คืนรถที่คิโกไน
  5,500 เยน
  6,600 เยน
 • คืนรถที่ฮาโกดาเตะ
  ​ ​
  ฟรี
 • คืนรถที่ชิโตเสะ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่ซัปโปโร
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่โอตารุ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่อาซาฮิกาวะ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่วักกาไน
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่โอบิฮิโระ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่​ ​คิตามิ/
  เมมัมเบ็ทสึ​ ​
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่คูชิโระ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่นากาชิเบ็ทสึ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
รับรถที่ชิโตเสะ
ราคาตามพื้นที่คืนรถ
 • คืนรถที่คิโกไน
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่ฮาโกดาเตะ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่ชิโตเสะ
  ​ ​
  ฟรี
 • คืนรถที่ซัปโปโร
  1,650 เยน
  2,750 เยน
 • คืนรถที่โอตารุ
  1,925 เยน
  3,025 เยน
 • คืนรถที่อาซาฮิกาวะ
  6,600 เยน
  7,700 เยน
 • คืนรถที่วักกาไน
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่โอบิฮิโระ
  8,800 เยน
  9,900 เยน
 • คืนรถที่​ ​คิตามิ/
  เมมัมเบ็ทสึ​ ​
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่คูชิโระ
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่นากาชิเบ็ทสึ
  11,000 เยน
  12,100 เยน
รับรถที่ซัปโปโร
ราคาตามพื้นที่คืนรถ
 • คืนรถที่คิโกไน
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่ฮาโกดาเตะ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่ชิโตเสะ
  1,650 เยน
  2,750 เยน
 • คืนรถที่ซัปโปโร
  ​ ​
  ฟรี
 • คืนรถที่โอตารุ
  1,650 เยน
  2,750 เยน
 • คืนรถที่อาซาฮิกาวะ
  6,600 เยน
  7,700 เยน
 • คืนรถที่วักกาไน
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่โอบิฮิโระ
  8,800 เยน
  9,900 เยน
 • คืนรถที่​ ​คิตามิ/
  เมมัมเบ็ทสึ​ ​
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่คูชิโระ
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่นากาชิเบ็ทสึ
  11,000 เยน
  12,100 เยน
รับรถที่โอตารุ
ราคาตามพื้นที่คืนรถ
 • คืนรถที่คิโกไน
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่ฮาโกดาเตะ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่ชิโตเสะ
  1,925 เยน
  3,025 เยน
 • คืนรถที่ซัปโปโร
  1,650 เยน
  2,750 เยน
 • คืนรถที่โอตารุ
  ​ ​
  ฟรี
 • คืนรถที่อาซาฮิกาวะ
  6,600 เยน
  7,700 เยน
 • คืนรถที่วักกาไน
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่โอบิฮิโระ
  8,800 เยน
  9,900 เยน
 • คืนรถที่​ ​คิตามิ/
  เมมัมเบ็ทสึ​ ​
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่คูชิโระ
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่นากาชิเบ็ทสึ
  11,000 เยน
  12,100 เยน
รับรถที่อาซาฮิกาวะ
ราคาตามพื้นที่คืนรถ
 • คืนรถที่คิโกไน
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่ฮาโกดาเตะ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่ชิโตเสะ
  6,600 เยน
  7,700 เยน
 • คืนรถที่ซัปโปโร
  6,600 เยน
  7,700 เยน
 • คืนรถที่โอตารุ
  6,600 เยน
  7,700 เยน
 • คืนรถที่อาซาฮิกาวะ
  ​ ​
  ฟรี
 • คืนรถที่วักกาไน
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่โอบิฮิโระ
  8,800 เยน
  9,900 เยน
 • คืนรถที่​ ​คิตามิ/
  เมมัมเบ็ทสึ​ ​
  8,800 เยน
  9,900 เยน
 • คืนรถที่คูชิโระ
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่นากาชิเบ็ทสึ
  11,000 เยน
  12,100 เยน
รับรถที่วักกาไน
ราคาตามพื้นที่คืนรถ
 • คืนรถที่คิโกไน
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่ฮาโกดาเตะ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่ชิโตเสะ
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่ซัปโปโร
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่โอตารุ
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่อาซาฮิกาวะ
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่วักกาไน
  ​ ​
  ฟรี
 • คืนรถที่โอบิฮิโระ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่​ ​คิตามิ/
  เมมัมเบ็ทสึ​ ​
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่คูชิโระ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่นากาชิเบ็ทสึ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
รับรถที่โอบิฮิโระ
ราคาตามพื้นที่คืนรถ
 • คืนรถที่คิโกไน
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่ฮาโกดาเตะ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่ชิโตเสะ
  8,800 เยน
  9,900 เยน
 • คืนรถที่ซัปโปโร
  8,800 เยน
  9,900 เยน
 • คืนรถที่โอตารุ
  8,800 เยน
  9,900 เยน
 • คืนรถที่อาซาฮิกาวะ
  8,800 เยน
  9,900 เยน
 • คืนรถที่วักกาไน
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่โอบิฮิโระ
  ​ ​
  ฟรี
 • คืนรถที่​ ​คิตามิ/
  เมมัมเบ็ทสึ​ ​
  8,800 เยน
  9,900 เยน
 • คืนรถที่คูชิโระ
  6,600 เยน
  7,700 เยน
 • คืนรถที่นากาชิเบ็ทสึ
  8,800 เยน
  9,900 เยน
รับรถที่คิตามิ/เมมัมเบ็ทสึ
ราคาตามพื้นที่คืนรถ
 • คืนรถที่คิโกไน
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่ฮาโกดาเตะ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่ชิโตเสะ
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่ซัปโปโร
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่โอตารุ
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่อาซาฮิกาวะ
  8,800 เยน
  9,900 เยน
 • คืนรถที่วักกาไน
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่โอบิฮิโระ
  8,800 เยน
  9,900 เยน
 • คืนรถที่ คิตามิ/
  เมมัมเบ็ทสึ
  ฟรี
 • คืนรถที่คูชิโระ
  6,600 เยน
  7,700 เยน
 • คืนรถที่นากาชิเบ็ทสึ
  7,700 เยน
  8,800 เยน
รับรถที่คูชิโระ
ราคาตามพื้นที่คืนรถ
 • คืนรถที่คิโกไน
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่ฮาโกดาเตะ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่ชิโตเสะ
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่ซัปโปโร
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่โอตารุ
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่อาซาฮิกาวะ
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่วักกาไน
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่โอบิฮิโระ
  6,600 เยน
  7,700 เยน
 • คืนรถที่​ ​คิตามิ/
  เมมัมเบ็ทสึ​ ​
  6,600 เยน
  7,700 เยน
 • คืนรถที่คูชิโระ
  ​ ​
  ฟรี
 • คืนรถที่นากาชิเบ็ทสึ
  5,500 เยน
  6,600 เยน
รับรถที่นากาชิเบ็ทสึ
ราคาตามพื้นที่คืนรถ
 • คืนรถที่คิโกไน
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่ฮาโกดาเตะ
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่ชิโตเสะ
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่ซัปโปโร
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่โอตารุ
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่อาซาฮิกาวะ
  11,000 เยน
  12,100 เยน
 • คืนรถที่วักกาไน
  13,200 เยน
  14,300 เยน
 • คืนรถที่โอบิฮิโระ
  8,800 เยน
  9,900 เยน
 • คืนรถที่​ ​คิตามิ/
  เมมัมเบ็ทสึ​ ​
  7,700 เยน
  8,800 เยน
 • คืนรถที่คูชิโระ
  5,500 เยน
  6,600 เยน
 • คืนรถที่นากาชิเบ็ทสึ
  ​ ​
  ฟรี

ชิโกกุ

ค่าใช้จ่ายของค่าโดยสารเรือข้ามฟากและการเดินทางไปยังฮอนชู คิวชู และชิโกกุต้องชำระแยกต่างหาก
(เมื่อเดินทางระหว่างชิโกกุและฮอนชู/คิวชู จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมฮอนชู/คิวชู/โอกินาวา 6,600 เยน)
จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเช่าและคืนต่างสาขาหากเส้นทางอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
ตัวเลขด้านบนแสดงถึงค่าธรรมเนียมสำหรับรถที่มีเครื่องยนต์เบา รถยนต์โดยสาร และรถตู้ขนาดเล็ก ส่วนตัวเลขด้านล่างแสดงถึงค่าธรรมเนียมสำหรับมินิแวน SUV และรถบรรทุก

ออกเดินทางจากเอฮิเมะ
ราคาตามพื้นที่คืนรถ
 • คืนรถในพื้นที่เอฮิเมะ
  ฟรี
 • คืนรถในพื้นที่คากาวะ6,600 เยน
  8,800 เยน
 • คืนรถในพื้นที่โคจิ6,600 เยน
  8,800 เยน
 • คืนรถในพื้นที่โทกูชิมะ6,600 เยน
  8,800 เยน
ออกเดินทางจากพื้นที่คากาวะ
ราคาตามพื้นที่คืนรถ
 • คืนรถในพื้นที่เอฮิเมะ6,600 เยน
  8,800 เยน
 • คืนรถในพื้นที่คากาวะ
  ฟรี
 • คืนรถในพื้นที่โคจิ6,600 เยน
  8,800 เยน
 • คืนรถในพื้นที่โทกูชิมะ6,600 เยน
  8,800 เยน
ออกเดินทางจากพื้นที่โคจิ
ราคาตามพื้นที่คืนรถ
 • คืนรถในพื้นที่เอฮิเมะ6,600 เยน
  8,800 เยน
 • คืนรถในพื้นที่คากาวะ6,600 เยน
  8,800 เยน
 • คืนรถในพื้นที่โคจิ
  ฟรี
 • คืนรถในพื้นที่โทกูชิมะ6,600 เยน
  8,800 เยน
ออกเดินทางจากพื้นที่โทกูชิมะ
ราคาตามพื้นที่คืนรถ
 • คืนรถในพื้นที่เอฮิเมะ6,600 เยน
  8,800 เยน
 • คืนรถในพื้นที่คากาวะ6,600 เยน
  8,800 เยน
 • คืนรถในพื้นที่โคจิ6,600 เยน
  8,800 เยน
 • คืนรถในพื้นที่โทกูชิมะ
  ฟรี

พื้นที่สนามบินฮิโรชิมา ⇔ เมืองฮิโรชิมา/เมืองคูเระ

ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการเช่าและคืนต่างสาขาหากเส้นทางอยู่ระหว่างเมืองฮิโรชิมาและเมืองคูเระ

ออกเดินทางจากสนามบินฮิโรชิมา
ราคาตามพื้นที่คืนรถ
 • คืนรถในสนามบินฮิโรชิมา
  ฟรี
 • คืนรถในเมืองฮิโรชิมา1,650 เยน
 • คืนรถในเมืองคูเระ1,650 เยน
ออกเดินทางจากเมืองฮิโรชิมา
ราคาตามพื้นที่คืนรถ
 • คืนรถในพื้นที่สนามบินฮิโรชิมา
  1,650 เยน
 • คืนรถในพื้นที่สนามบินฮิโรชิมา
  ฟรี
 • คืนรถในเมืองคูเระ
  ฟรี
ออกเดินทางจากเมืองคูเระ
ราคาตามพื้นที่คืนรถ
 • คืนรถในพื้นที่สนามบินฮิโรชิมา1,650 เยน
 • คืนรถในเมืองฮิโรชิมา
  ฟรี
 • คืนรถในเมืองคูเระ
  ฟรี

บริการเช่าและคืนต่างสาขา (วันเวย์) ระหว่างสนามบินคันไซและสาขาที่เช่าภายในระยะ 50km

จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเช่าและคืนต่างสาขา (2,200 เยน) สำหรับการคืนรถไปยังสาขาที่เช่าภายในระยะ 50 km เมื่อทำการจองเพื่อรับและคืนรถไปที่สนามบินคันไซ