มินิแวน/รถตู้: ค่าเช่าพื้นฐานและรุ่นรถยนต์

มินิแวน / รถตู้

คลาส W-1

 • จำนวนผู้โดยสารสูงสุดx 6-7
 • จำนวนผู้โดยสารที่แนะนำx 4
 • จำนวนสัมภาระx 2
รถยนต์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเภทมินิแวน/แวกอน คลาสรถยนต์ที่ใช้งานง่ายพร้อมที่นั่งที่ปรับได้

*รถยนต์ที่แสดงอยู่คือตัวอย่าง

* อาจไม่สามารถเลือกรุ่นรถหรือสีที่ต้องการได้

* ทุกคันเป็นรถแบบห้ามสูบบุหรี่

ค่าบริการ

ดูรายละเอียดโครงสร้างค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
สูงสุด 6 ชั่วโมง สูงสุด 12 ชั่วโมง สูงสุด 24 ชั่วโมง ค่าเกินเวลา
ต่อวัน
ค่าเกินเวลา
ต่อชั่วโมง
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
7,810 เยน 9,570 เยน 11,220 เยน 9,570 เยน 1,210 เยน 1,430 เยน 2,530 เยน

*รวมภาษี

W-2 Class

 • จำนวนผู้โดยสารสูงสุดx 7
 • จำนวนผู้โดยสารที่แนะนำx 4
 • จำนวนสัมภาระx 3
รถคอมแพ็คมินิแวนที่มีความคล่องแคล่วสูง เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและขับรถสบาย ๆ รองรับผู้โดยสารสี่ถึงห้าคน

*รถยนต์ที่แสดงอยู่คือตัวอย่าง

* อาจไม่สามารถเลือกรุ่นรถหรือสีที่ต้องการได้

* ทุกคันเป็นรถแบบห้ามสูบบุหรี่

ค่าบริการ

ดูรายละเอียดโครงสร้างค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
สูงสุด 6 ชั่วโมง สูงสุด 12 ชั่วโมง สูงสุด 24 ชั่วโมง ค่าเกินเวลา
ต่อวัน
ค่าเกินเวลา
ต่อชั่วโมง
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
9,240 เยน 11,220 เยน 13,200 เยน 11,220 เยน 1,430 เยน 1,430 เยน 2,530 เยน

*รวมภาษี

W-4 Class

 • จำนวนผู้โดยสารสูงสุดx 8
 • จำนวนผู้โดยสารที่แนะนำx 6
 • จำนวนสัมภาระx 4
แวกอนขนาดมาตรฐานที่สามารถจุคนได้ถึงแปดคน สามารถบรรทุกสัมภาระชิ้นใหญ่ได้หากมีผู้โดยสารเพียงสี่หรือห้าคน เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและขับรถสบาย ๆ ที่มีกลุ่มผู้โดยสารขนาดใหญ่

*รถยนต์ที่แสดงอยู่คือตัวอย่าง

* อาจไม่สามารถเลือกรุ่นรถหรือสีที่ต้องการได้

* ทุกคันเป็นรถแบบห้ามสูบบุหรี่

ค่าบริการ

ดูรายละเอียดโครงสร้างค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
สูงสุด 6 ชั่วโมง สูงสุด 12 ชั่วโมง สูงสุด 24 ชั่วโมง ค่าเกินเวลา
ต่อวัน
ค่าเกินเวลา
ต่อชั่วโมง
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
13,860 เยน 16,830 เยน 19,800 เยน 16,830 เยน 2,200 เยน 1,430 เยน 2,530 เยน

*รวมภาษี

คลาส W-5

 • จำนวนผู้โดยสารสูงสุดx 8
 • จำนวนผู้โดยสารที่แนะนำx 6
 • จำนวนสัมภาระx 4
คลาสแวกอนสุดหรู โดดเด่นด้วยภายในที่กว้างขวางและประณีต สามารถรองรับได้เจ็ดถึงแปดคน

*รถยนต์ที่แสดงอยู่คือตัวอย่าง

* อาจไม่สามารถเลือกรุ่นรถหรือสีที่ต้องการได้

* ทุกคันเป็นรถแบบห้ามสูบบุหรี่

ค่าบริการ

ดูรายละเอียดโครงสร้างค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
สูงสุด 6 ชั่วโมง สูงสุด 12 ชั่วโมง สูงสุด 24 ชั่วโมง ค่าเกินเวลา
ต่อวัน
ค่าเกินเวลา
ต่อชั่วโมง
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
19,250 เยน 23,430 เยน 27,500 เยน 23,430 เยน 2,970 เยน 2,200 เยน 3,300 เยน

*รวมภาษี

คลาส W-6

 • จำนวนผู้โดยสารสูงสุดx 10
 • จำนวนผู้โดยสารที่แนะนำx 8
 • จำนวนสัมภาระx 4
แวกอนขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับได้สูงสุด 10 คน มีประโยชน์สำหรับการเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่และการขนส่งสัมภาระ

*ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่อนุญาตให้ขับรถที่มีผู้โดยสาร 10 คน

*รถยนต์ที่แสดงอยู่คือตัวอย่าง

* อาจไม่สามารถเลือกรุ่นรถหรือสีที่ต้องการได้

* ทุกคันเป็นรถแบบห้ามสูบบุหรี่

ค่าบริการ

ดูรายละเอียดโครงสร้างค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
สูงสุด 6 ชั่วโมง สูงสุด 12 ชั่วโมง สูงสุด 24 ชั่วโมง ค่าเกินเวลา
ต่อวัน
ค่าเกินเวลา
ต่อชั่วโมง
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
16,940 เยน 20,570 เยน 24,200 เยน 20,570 เยน 2,640 เยน 2,200 เยน 3,300 เยน

*รวมภาษี