การเดินทางจากสนามบินนานาชาติคันไซ อาคารผู้โดยสาร 2 ไปยังสาขานี้

1. มุมมองจากชั้น 1 ของป้ายรถบัส AEROPLAZA

โปรดขึ้นรถบัสรับ-ส่งฟรีที่ไปยังอาคารผู้โดยสาร 1 ของสนามบิน หลังจากลงจากรถบัส โปรดขึ้นบันไดเลื่อนแล้วไปที่ชั้น 2

2. มุมมองจากชั้น 2 ของ AEROPLAZA

หลังจากมาถึงทางเข้าชั้น 2 ของ AEROPLAZA โปรดเข้าไปในอาคาร

จุดรับรถ

สนามบินนานาชาติคันไซ

Times CAR RENTAL สนามบินนานาชาติคันไซ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

สาขาอื่น ๆ ในโอซากา