จอดรถในที่ห้ามจอด

ในประเทศญี่ปุ่น กฎเกี่ยวกับการจอดในที่ห้ามจอดและกฎจราจรอื่น ๆ มีความเข้มงวดมากขึ้น หากคุณกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจอดรถจะถูกปรับเป็นมูลค่าสูง

เครื่องหมายห้ามจอด

ภาพนี้เป็นเครื่องหมายห้ามจอด อย่าจอดรถใกล้เครื่องหมายนี้

ต้องจอดรถเช่าในที่จอดรถเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ก็ตาม ห้ามจอดรถเช่าในพื้นที่จอดรถส่วนบุคคล เช่น ที่จอดรถหรือสวนหน้าบ้านชาวบ้าน การจอดรถในที่ห้ามจอดจะถูกปรับ

เครื่องหมายห้ามจอด

เมื่อมีสติกเกอร์ใบสั่งเนื่องจากจอดรถในที่ห้ามจอดติดที่รถ

เมื่อมีสติกเกอร์ใบสั่งเนื่องจากจอดรถในที่ห้ามจอดติดที่รถ

จะมีสติกเกอร์ลักษณะคล้ายกับในรูปมาติดที่รถหากคุณจอดในที่ห้ามจอด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้หากมีสติกเกอร์ติดที่รถ

 1. ไปสถานีตำรวจและชำระค่าปรับ
 2. รับใบเสร็จรับเงินจากตำรวจและส่งให้เจ้าหน้าที่ของเราเมื่อคุณส่งคืนรถหากคุณไม่แสดง "หนังสือแจ้งการฝ่าฝืนกฎจราจร" และ "การชำระเงิน สลิป & ใบเสร็จรับเงิน" เมื่อส่งคืนรถ 30,000 เยนสำหรับ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการละเมิดที่จอดรถ

การจอดในที่จอดรถ

ที่จอดรถแบบล็อก

กระบวนการจอดรถ

กระบวนการจอดรถ
 1. มีแผ่นล็อกติดตั้งอยู่ตรงกลางของช่องจอดรถ บางที่อาจติดตั้งอยู่ในส่วนหน้าของช่องจอดรถ
 2. ให้จอดรถในช่องว่าง โดยขับข้ามแผ่นล็อก และอย่าจอดในช่องว่างที่แผ่นล็อกยกขึ้นอยู่
 3. ดำเนินการตามกระบวนการจอดรถให้เสร็จภายใน 2 นาที มิเช่นนั้นแผ่นล็อกจะยกขึ้นอัตโนมัติ

กระบวนการชำระเงิน

กระบวนการชำระเงิน
 1. ตรวจสอบหมายเลขช่องจอดของคุณ
 2. กรอกหมายเลขช่องจอดในเครื่องชำระค่าจอด เมื่อชำระค่าจอดถูกต้อง แผ่นล็อกจะลดตัวลงอัตโนมัติ
 3. ตรวจสอบว่าแผ่นล็อกได้ลดตัวลงแล้วก่อนขับรถออกจากช่องจอด

ที่จอดรถแบบไม้กั้น

วิธีจอด

วิธีจอด
 1. ที่จอดรถแบบไม้กั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าที่จอดรถแบบอื่น โดยจะมีไม้กั้นอยู่ที่ทางเข้าและทางออก
 2. หยุดรถที่ประตูทางเข้า กดปุ่มที่เครื่องออกตั๋วและรับตั๋วจอดรถ
 3. ขับเข้าไปในที่จอด ไม้กั้นจะยกขึ้นอัตโนมัติเมื่อรับตั๋ว
 4. จอดรถในช่องจอดที่ว่างอยู่

วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน
 1. หยุดรถที่ประตูทางออกและใส่ตั๋วในเครื่องชำระค่าจอด
 2. ชำระค่าจอดตามที่ปรากฏบนเครื่องชำระค่าจอด
 3. อย่าถอยรถหลังชำระค่าจอด ไม้กั้นจะปิดลงมาใหม่หากทำเช่นนั้นและจะไม่สามารถขับออกไปได้
 4. ชำระค่าจอดเพื่อเปิดไม้กั้นและขับออกไป

จอดรถที่ Times Parking!

จอดในที่จอดรถแบบมีค่าจอดของ Times

เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่ง ให้จอดในที่จอดรถแบบมีค่าจอดเพื่อเลี่ยงการจอดรถในที่ห้ามจอด

คุณสามารถจอดรถที่ Times Parking - เครือข่ายที่จอดรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น!

ข้อมูลอื่นๆ