การรับมือกับอุบัติเหตุและปัญหาอื่น ๆ

สบายใจในยามที่เกิดปัญหา เราอธิบายระบบค่าชดเชยและการสนับสนุนของ Times CAR RENTAL ในส่วนนี้

กรุณาดำเนินการต่อไปนี้หากประสบอุบัติเหตุ ห้ามทำข้อตกลงเอง และให้แน่ใจว่าได้รายงานอุบัติเหตุต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

*ห้ามเจรจาข้อตกลงเอง ณ จุดเกิดเหตุ การทำข้อตกลงเองจะทำให้คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์การประกันภัยและค่าชดเชย

สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุหรือรถยนต์มีปัญหา

1. ดูแลให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ

ดูแลให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่คุณสามารถทำได้หากมีผู้บาดเจ็บ ในกรณีนี้ หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ เว้นแต่จะมีความจำเป็น

2. เคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัย

เคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม หากอยู่บนทางด่วนที่ยากต่อการเคลื่อนย้ายรถยนต์ ให้รักษาความปลอดภัยด้วยการใช้ป้ายสามเหลี่ยมฉุกเฉินและไฟฉุกเฉิน

3. รายงานอุบัติเหตุต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ให้แน่ใจว่าได้รายงานอุบัติเหตุต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

4. ยืนยันตัวตนของคู่กรณี

หากอุบัติเหตุมีคู่กรณี โปรดตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนี้:

  • สถานที่เกิดอุบัติเหตุ
  • ชื่อและข้อมูลติดต่อของคู่กรณี

5. รายงานอุบัติเหตุไปยังศูนย์บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ

ศูนย์บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน/อุบัติเหตุของ Times CAR RENTAL เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี และให้บริการใน 10 ภาษา

*หมายเลขติดต่ออยู่ในคู่มือการเช่าที่มอบให้ตอนรับรถ

  • กุญแจถูกล็อคอยู่ภายในรถยนต์
  • ปัญหาเครื่องยนต์
  • น้ำมันหมด
  • ตกคูน้ำ ฯลฯ

ค่าธรรมเนียมของค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีที่หาคู่กรณีไม่ได้ (Excess) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ในกรณีของรถยนต์คลาส [C-1]

เมื่อไม่สมัครแพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)

ค่าเสียหายส่วนแรก (ทรัพย์สินบุคคลที่สาม) 50,000 เยน

ค่าเสียหายส่วนแรก (รถยนต์) 50,000 เยน

ค่าธรรมเนียมการไม่ดำเนินการ (NOC)

สามารถขับได้:  20,000 เยน / ไม่สามารถขับได้: 50,000 เยน

เมื่อสมัครแพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)

ค่าเสียหายส่วนแรก (ทรัพย์สินบุคคลที่สาม)​ ​0 เยน

ค่าเสียหายส่วนแรก (รถยนต์)​ ​0 เยน

ค่าธรรมเนียมการไม่ดำเนินการ (NOC)

สามารถขับได้:  20,000 เยน / ไม่สามารถขับได้: 50,000 เยน

จำนวนเงินที่ไม่ต้องรับผิดชอบ (ทรัพย์สิน/รถยนต์)

ไม่ต้องชำระเงิน

  • จำนวนเงินที่ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน: สูงสุด JPY 50,000
  • จำนวนเงินที่ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับรถยนต์: สูงสุด JPY 50,000

ค่าธรรมเนียมการไม่ดำเนินการ (NOC)

ในกรณีที่ลูกค้าก่อให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งต้องมีการซ่อมแซมรถยนต์ NOC คือจำนวนเงินที่ต้องชำระเมื่อลูกค้าถูกเรียกเก็บส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียรายได้ในระหว่างระยะเวลาของการซ่อมแซมเมื่อรถไม่สามารถ ถูกนำมาใช้ จำนวนเงินคงที่จะถูกเรียกเก็บตามประเภทหรือรุ่นของรถ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนความเสียหายและระยะเวลาการซ่อม

รุ่นและคลาส
สามารถขับได้ *1
ไม่สามารถขับได้ *2
C-1・C-2・M-2・S-2
20,000 เยน
50,000 เยน
C-3・M-3・M-4・S-4・W-1・W-2・W-4・O-2・O-3・O-4
JPY 30,000
70,000 เยน
M-5・W-5・W-6・U-1
50,000 เยน
100,000 เยน

*1 ในกรณีที่ยังสามารถขับรถยนต์ไปยังสาขาที่กำหนดไว้ได้

*2 ในกรณีที่ไม่สามารถขับรถยนต์ไปยังสาขาที่กำหนดไว้ได้

*ไม่มีภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมในช่วงที่รถใช้งานไม่ได้