การเดินทางไปยังเคาน์เตอร์บริการรถเช่าที่สนามบินนานาชาตินาริตะ อาคารผู้โดยสาร 2

สำหรับอาคารผู้โดยสาร 1 โปรดคลิก ที่นี่

*โปรดเลือกสถานที่รับรถของคุณเป็นสนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 2

*โปรดสอบถามไปยังที่ตั้งของสนามบินนาริตะ

หากคุณออกมาทางด้านทิศใต้ของโซน A โดยเที่ยวบินระหว่างประเทศ

จะมีเคาน์เตอร์ต้อนรับของโซน B ที่ด้านทิศเหนือของชั้นเดียวกัน

หากคุณมาถึงโซน B ด้านทิศเหนือ

จะมีเคาน์เตอร์ต้อนรับทีด้านทิศเหนือของโซน B บนชั้นเดียวกัน

หากคุณมาถึงสนามบินโดยใช้เที่ยวบินภายในประเทศของ JAL

คุณจะมาถึงที่ชั้นสอง โปรดไปที่ล็อบบี้สำหรับผู้โดยสารขาเข้าชั้นหนึ่ง

หากคุณมาถึงสนามบินโดยใช้รถไฟ JR หรือ Keisei

คุณจะมาถึงที่ชั้นใต้ดิน โปรดขึ้นบันไดเลื่อนมาที่ชั้นหนึ่งซึ่งนำทางไปยังด้านทิศเหนือของโซน B

หากคุณมาถึงสนามบินโดยใช้ลีมูซีนบัส

คุณจะมาถึงล็อบบี้สำหรับผู้โดยสารขาออกที่ชั้นสาม โปรดไปที่ด้านทิศเหนือของชั้นหนึ่งโซน B

จุดรับรถ

เคาน์เตอร์อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบินนาริตะ

เคาน์เตอร์ Times Car RENTAL ที่สนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 2

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

สถานที่อื่นในจังหวัดชิบะ