เคาน์เตอร์อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบินนาริตะ

ข้อมูลสาขาที่ให้เช่ารถ

บริการ
สาขาที่ให้บริการในเขตสนามบิน
ที่อยู่ 282-0004
รายละเอียดข้อมูลติดต่อ 0476-30-3318
โปรดระวังอย่าโทรผิด
การเดินทาง สถานีนาริตะแอร์พอร์ตเทอร์มินอล 2-3 สาย JR และสายเคเซ
เดินประมาณ 3 นาทีจากล็อบบี้ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1 (ฝั่งเหนือ)
*ไม่มีที่จอดรถสำหรับรถของลูกค้า
การเข้าถึงจากสนามบินนาริตะไปยังตำแหน่งนี้
เวลาเปิดทำการ
9:00-18:00

ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำที่เคาน์เตอร์ในสนามบิน
วันปิดทำการและวันหยุด เปิดตลอดทั้งปี
ข้อควรระวังเมื่อมารับรถ ไปที่เคาน์เตอร์ในล็อบบี้ผู้โดยสารขาเข้าที่ชั้น 1 (ฝั่งเหนือ) เจ้าหน้าที่จะพาคุณไปสาขาหลังเช็คอินที่เคาน์เตอร์ (ประมาณ 20 นาที)
ข้อควรระวังเมื่อคืนรถ ต้องนำรถมาคืนที่สาขาเช่ารถของสนามบินนาริตะ (Narita Airport) (ไม่ใช่บริเวณพื้นที่จอดรถสาธารณะในสนามบินนาริตะ) หลังคืนรถแล้ว มีบริการรถนำส่งคุณไปยังสนามบินนาริตะหรือโรงแรมใกล้เคียง เพื่อเป็นการเผื่อเวลา
สนามบินที่อยู่ในบริการ อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบินนาริตะ (NRT)
วิธีการชำระเงินที่รองรับ บัตรเครดิต
หมายเหตุ ลงที่สถานีนาริตะแอร์พอร์ตเทอร์มินอล 2-3 ซึ่งเป็นสถานีแรกถัดจากสถานีนาริตะ อาคารผู้โดยสารนี้ใช้สำหรับเที่ยวบินของ JAL เป็นหลัก สะดวกต่อทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศและเที่ยวบินภายในประเทศ ลูกค้าที่อาคารผู้โดยสาร 3 ...