การเดินทางไปยังเคาน์เตอร์บริการรถเช่าที่สนามบินนานาชาตินาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1

สำหรับอาคารผู้โดยสาร 2 โปรดคลิก ที่นี่

*โปรดเลือกสถานที่รับรถของคุณเป็นสนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1

*โปรดสอบถามไปยังที่ตั้งของสนามบินนาริตะ

หากคุณมาจากโซนด้านทิศเหนือโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศ

เมื่อออกจากโซนด้านทิศเหนือ กรุณาไปที่ตึกกลาง

หากคุณมาถึงโซนด้านทิศใต้โดยเที่ยวบินระหว่างประเทศ

เมื่อคุณมาจากโซนด้านทิศใต้ กรุณาไปที่ตึกกลาง

หากคุณมาถึงสนามบินโดยใช้เที่ยวบินภายในประเทศของ ANA

ไปที่ชั้นหนึ่งของอาคารกลาง เคาน์เตอร์ต้อนรับของ Times Car RENTAL จะตั้งอยู่ที่ตึกกลาง

หากคุณมาถึงสนามบินโดยรถไฟ JR หรือ Keisei

คุณจะมาถึงที่ชั้นใต้ดิน โปรดใช้บันไดเลื่อนซึ่งนำไปยังโซนด้านทิศใต้และไปที่ชั้นหนึ่งของตึกกลาง

หากคุณมาถึงสนามบินโดยลีมูซีนบัส

คุณจะมาถึงล็อบบี้สำหรับผู้โดยสารขาออกที่ชั้น 4 โปรดไปที่ชั้นหนึ่งของตึกกลาง

จุดรับรถ

เคาน์เตอร์อาคารผู้โดยสาร 1 สนามบินนาริตะ

เคาน์เตอร Times Car RENTAL ที่สนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

สถานที่อื่นในจังหวัดชิบะ