เลือกสาขาและวันเวลา

ช่วงเวลาที่จองได้: 2021/11/27 - 2022/04/30(ระยะเวลาในการจองใช้รถ: ไม่เกิน 1 เดือน)

*เวลาอาจเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนร้านค้า

สาขาที่รับรถ

สาขาที่คืนรถ

ค่าธรรมเนียมการเช่าและคืนรถระหว่างสาขาที่เลือก

รถคอมแพ็ค รถซีดาน รถสปอร์ต สเตชั่นแวกอน
ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการเช่าและคืนต่างสาขา
มินิแวน, รถตู้, SUV
ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการเช่าและคืนต่างสาขา
  • *ค่าธรรมเนียมการเช่าและคืนต่างสาขารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ค่าธรรมเนียมการเช่าและคืนต่างสาขาอาจแตกต่างกันไปตามวันที่รับรถ สาขา หรือโปรโมชั่น
  • *โปรดดูรายละเอียดบริการเช่าและคืนต่างสาขาได้ที่นี่