เลือกสาขาและวันเวลา

ช่วงเวลาที่จองได้: 2020/10/30 - 2021/03/31(ระยะเวลาในการจองใช้รถ: ไม่เกิน 1 เดือน)

สาขาที่รับรถ

สาขาที่คืนรถ

ค่าธรรมเนียมการเช่าและคืนรถระหว่างสาขาที่เลือก

รถคอมแพ็ค รถซีดาน รถสปอร์ต รถยนต์นำเข้า สเตชั่นแวกอน
ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการเช่าและคืนต่างสาขา
มินิแวน, รถตู้, SUV
ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการเช่าและคืนต่างสาขา
  • *ค่าธรรมเนียมการเช่าและคืนต่างสาขารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ค่าธรรมเนียมการเช่าและคืนต่างสาขาอาจแตกต่างกันไปตามวันที่รับรถ สาขา หรือโปรโมชั่น
  • *โปรดดูรายละเอียดบริการเช่าและคืนต่างสาขาได้ที่นี่