การแสดงข้อมูลตามธุรกรรมเชิงพาณิชย์ที่ระบุ

ชื่อเว็บไซต์ Times CAR RENTALhttps://www.timescar-rental.com/th/
ผู้ให้บริการ TIMES MOBILITY CO., LTD.
ผู้แทนฝ่ายบริหาร Tomoyuki Hanafusa
ที่อยู่ 2-20-4 Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan
ติดต่อสอบถาม 03-6625-3617
ประเภทของสิทธิ์ บริการรถเช่า
การส่งมอบสิทธิ์ รถยนต์จะถูกส่งมอบหลังเสร็จสิ้นการทำสัญญาเช่าที่สาขาที่ให้บริการเช่ารถ
ค่าเช่าและอื่น ๆ ค่าเช่าจะถูกแสดงบนหน้าราคาค่าเช่า
https://www.timescar-rental.com/th/price/
สำหรับค่าเช่ารถในโปรโมชั่นขอให้ดูรายละเอียดที่หน้าแคมเปญ
https://www.timescar-rental.com/th/deals/
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนอกเหนือจากค่าสินค้าและบริการ ระบบซึ่งยกเว้นผู้ใช้จากความรับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายที่การประกันครอบคลุม (หักลดหย่อนได้)
วิธีการชำระเงิน ชำระเป็นเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต (VISA・JCB・AMEX・MASTER・DINERS)
เวลาชำระเงิน เงินสด: คุณจะถูกขอให้ชำระเงินเมื่อรับรถจากสาขา
บัตรเครดิต: ตามนโยบายของบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตแต่ละแห่ง
การจองใหม่และการเปลี่ยนแปลงการจอง รับเรื่องจนถึง 30 นาทีก่อนเวลาที่จองไว้
การยกเลิกการจอง คุณจะถูกขอให้ชำระค่ายกเลิกตามที่กำหนดไว้นับตั้งแต่ 6 วันก่อนวันที่นัดรับรถ