กฎเกี่ยวกับค่าเช่า

ค่าธรรมเนียมการยกเลิก

บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกต่อไปนี้ หากการจองถูกยกเลิกจากฝั่งลูกค้า
โปรดทราบว่าการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากลูกค้าไม่ได้ติดต่อ Times CAR RENTAL ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังกำหนดเวลารับรถ

อย่างน้อย 7 วันก่อนวันรับรถ ไม่มีค่าใช้จ่าย
3 ถึง 6 วันก่อนวันรับรถ 20% ของอัตราค่าเช่าพื้นฐาน
1 ถึง 2 วันก่อนวันรับรถ 20% ของอัตราค่าเช่าพื้นฐาน
ในวันรับรถ 50% ของอัตราค่าเช่าพื้นฐาน
อย่างน้อย 7 วันก่อนวันรับรถ 3 ถึง 6 วันก่อนวันรับรถ 1 ถึง 2 วันก่อนวันรับรถ ในวันรับรถ
ไม่มีค่าใช้จ่าย 20% ของอัตราค่าเช่าพื้นฐาน 30% ของอัตราค่าเช่าพื้นฐาน 50% ของอัตราค่าเช่าพื้นฐาน

*ค่าธรรมเนียมการยกเลิกสูงสุด 6,600 เยน (รวมภาษี) อย่างไรก็ตาม หากเป็นการจองรถไมโครบัส คุณจะถูกเรียกเก็บเงินค่ายกเลิกสูงสุด 13,200 เยน (รวมภาษี)

ใบอนุญาตขับขี่

ดูหน้าใบอนุญาตขับขี่สำหรับรายละเอียด

การชำระเงิน

ค่าเช่ารถรวมถึงค่าธรรมเนียมการเช่าและค่าคืนต่างสาขาทั้งหมดจะต้องชำระเมื่อรับรถ
ค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะต้องชำระเมื่อส่งคืนรถ

ราคาในช่วงฤดูร้อนของฮอกไกโด

หากระยะเวลาการเช่าอยู่ในช่วงฤดูร้อนหรือช่วงเวลาปกติในฮอกไกโด อัตราที่ใช้จะขึ้นอยู่กับวันที่รับรถ
ตัวอย่าง: เมื่อเช่ารถตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคมถึง 1 กันยายนในฮอกไกโด
วันที่รับรถจะอยู่ในช่วงฤดูร้อนของฮอกไกโด ดังนั้นจะมีการเรียกเก็บเงินตามอัตราค่าเช่าพื้นฐานของฤดูร้อน
ส่วนค่าธรรมเนียมการเติมน้ำมัน ค่าธรรมเนียมการขยายเวลาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะเรียกเก็บตามอัตราปกติ

เติมน้ำมัน

เติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนคืนรถ รวมถึงแสดงใบเสร็จรับเงินจากปั๊มน้ำมันให้พนักงานของเราเมื่อคืนรถ แนะนำให้เติมน้ำมันในปั๊มน้ำมันที่มีพนักงาน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเติมน้ำมันหากไม่ได้คืนรถยนต์ที่มีน้ำมันเต็มถัง

ค่าธรรมเนียมการขยายเวลา

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดต่อสาขาที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าเพื่อขยายระยะเวลาการเช่ารถ และบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขยายระยะเวลาการเช่ารถเมื่อคืนรถ