นโยบายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่กำหนดไว้ทางด้านล่างอย่างเคร่งครัดเมื่อเดินทางโดยมีสัตว์เลี้ยงในรถเช่า

จำเป็นต้องจองล่วงหน้า

อย่าลืมระบุว่าคุณจะเดินทางโดยมีสัตว์เลี้ยงเมื่อทำการจอง โปรดทราบว่าการไม่ได้ระบุข้อมูลดังกล่าว อาจส่งผลให้การจองของคุณถูกปฏิเสธ

สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการเก็บไว้ในกรง

  • สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการเก็บไว้ในกรงซึ่งวางไว้ในพื้นที่เก็บสัมภาระส่วนหลัง
  • ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้จัดเตรียมกรง
  • รวมถึงต้องไม่มีการปล่อยสัตว์เลี้ยงออกจากกรงเมื่ออยู่ในรถเช่า
  • ต้องไม่มีการให้อาหารหรือน้ำแก่สัตว์เลี้ยงเมื่ออยู่ในรถเช่า
  • ให้ตรวจสอบพื้นที่เก็บสัมภาระที่คุณต้องใช้เป็นการล่วงหน้า เฉพาะรถห้ารุ่นต่อไปนี้เท่านั้นที่มีพื้นที่เก็บสัมภาระที่สามารถบรรจุกรงสัตว์เลี้ยงได้
ประเภทรถยนต์ ขนาดที่ใส่กรงได้ (ซม.)
C-1 70x90x75
S-4
W-2
W-4

ในกรณีที่รถเกิดความเสียหาย

โปรดทราบว่าผู้ใช้จะถูกเรียกเก็บยอดเงินสำหรับความเสียหายที่สัตว์เลี้ยงทำให้เกิดขึ้นกับรถดังต่อไปนี้

ประเภท ค่าชดเชยความสูญเสียทางธุรกิจ ค่าชดเชยสำหรับการซ่อมแซม
เบาะนั่งที่เสียหาย 20,000 เยน - 30,000 เยน มูลค่าจริง
ภายในตัวรถสกปรก
กลิ่นเหม็น
ความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากสัตว์เลี้ยง

กฎอื่นๆ

ลงนามในแบบฟอร์มยินยอมและส่งแบบฟอร์มเมื่อคุณไปรับรถที่สาขา

*กฎเหล่านี้ใช้ไม่ได้กับสุนัขนำทาง สุนัขบริการ และสุนัขช่วยฟัง อย่างไรก็ตาม จะต้องยื่นหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ