การยกเลิกสัญญาก่อนเวลาและกฎอื่นๆ

การยกเลิกก่อนหมดสัญญา

  • หากคุณต้องการส่งยานพาหนะของคุณไปครึ่งทางตลอดระยะเวลาการเช่าโปรดติดต่อสถานที่รับรถล่วงหน้าเพื่อขออนุมัติ
  • บริษัทจะคืนยอดคงเหลือตามระยะเวลาที่ไม่ได้ใช้ให้ แต่ผู้เช่ารถจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกก่อนหมดสัญญา
  • [ค่าธรรมเนียมการยกเลิกก่อนหมดสัญญา]
  • (ค่า เช่า สอดคล้องกับระยะเวลาของสัญญา เช่า- ค่า เช่า สอดคล้องกับระยะเวลาตั้งแต่การเช่าจนถึงการสิ้นสุด) x 50%

* อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมการยกเลิกกลางภาคจะถูก จำกัด ตามจำนวนเงินที่ระบุแยกต่างหากดังต่อไปนี้

จำนวนเงิน จำกัด (ไม่รวมภาษี) รุ่นและคลาส
20,000 เยน C-1 · C-2 · M-2 · S-2
JPY 30,000 C-3・ M-3・ M-4・ S-4・ W-1・ W-2・ W-4・ O-2・ O-3・ O-4
50,000 เยน M-5・ W-5・ W-6・ U-1

กฎอื่นๆ

  • กฎการเช่าอื่นๆ ทั้งหมดจะเป็นไปตามสิ่งที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Times CAR RENTAL
  • รถที่ Times CAR RENTAL ให้เช่านั้นได้ติดตั้งอุปกรณ์ GPS (Global Positioning System) เพื่อปกป้องผู้เช่ารถในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดปัญหาในรูปแบบอื่นๆ และเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะดำเนินการตอบสนองอย่างรวดเร็ว โปรดทราบว่าเราไม่สามารถยอมรับคำขอให้ปิดใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เราจะจัดการข้อมูลตำแหน่งทั้งหมดที่เราได้รับตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ประจำสาขาหากมีข้อสงสัยใดๆ
  • ภาษีการบริโภคจะถูกเรียกเก็บเพิ่มเติมจากค่าเช่ารถทั้งหมด
  • ค่าธรรมเนียมที่กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า