เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมัน

โปรดเติมน้ำมันเมื่อคืนรถ หากไม่ได้ส่งคืนรถพร้อมน้ำมันเต็มถัง บริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเติมน้ำมันและค่าน้ำมันที่คำนวณตามหน่วยโดยแยกต่างหากตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ทางด้านล่าง

วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการเติมน้ำมัน

ค่าน้ำมันมาตรฐาน

ค่าใช้จ่ายต่อลิตรของน้ำมัน (ราคาเฉลี่ยที่กำหนดโดยศูนย์ข้อมูลน้ำมัน*) + 10 เยน (ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเติมน้ำมัน)
* จะใช้ระบบการคำนวณราคาที่ต่างไปสำหรับเกาะที่ห่างไกล

ระยะที่เดินทาง 1 กม. ตามรุ่นรถ / ค่าใช้จ่ายที่คำนวณแบบมาตรฐานในสกุลเงินเยน

ค่าใช้จ่ายของระยะที่เดินทาง 1 กม. = ค่าเชื้อเพลิง÷ (อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงตามรุ่นรถ [คำนวณโดยกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง] × 0.7 [ค่าสัมประสิทธ์มาตรฐาน Times CAR RENTAL])

เกี่ยวกับการเติมน้ำมัน

ประเภทน้ำมัน

โปรดเติมน้ำมันประเภทที่ถูกต้อง ประกันภัยของ Times CAR RENTAL จะไม่คุ้มครองความเสียหายหรือการชำรุดที่เกิดจากการเติมน้ำมันผิดประเภท โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสีของหัวจ่ายเชื้อเพลิงตรงกับสติ๊กเกอร์บนฝาถังน้ำมัน

ประเภทน้ำมัน เบนซินธรรมดา เบนซินพรีเมียม ดีเซล
สีของหัวจ่ายน้ำมัน สีแดงสีแดง สีเหลืองสีเหลือง สีเขียวสีเขียว
สติ๊กเกอร์บนฝาถังน้ำมัน สติ๊กเกอร์บนฝาถังน้ำมัน สติ๊กเกอร์บนฝาถังน้ำมัน สติ๊กเกอร์บนฝาถังน้ำมัน

มาตรฐานสำหรับการเติมถังน้ำมัน

เต็มถัง: เมื่อคุณได้ยินเสียง 「click」 จากหัวจ่ายน้ำมัน เครื่องจะหยุดโดยอัตโนมัติ แสดงว่าน้ำมันเต็มถังแล้ว และโปรดอย่าเติมน้ำมันเพิ่มเติมอีกเพื่อความปลอดภัยของคุณ
*ในกรณีของรถที่ใช้น้ำมันดีเซล หากคุณใช้วิธีข้างต้น น้ำมันอาจยังไม่เต็มถัง โปรดเติมน้ำมันอีกครั้งจนสัญญาณเต็มถังปรากฏขึ้นบนมาตรวัดน้ำมัน

วิธีใช้ปั๊มน้ำมันแบบบริการตนเอง

หากเติมน้ำมันด้วยตนเอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้และเติมถังจากด้านบน บริษัทอาจขอให้คุณส่งใบเสร็จรับเงินจากการเติมน้ำมันที่สาขาส่งคืนรถ

  1. ขจัดไฟฟ้าสถิตด้วยการจับอุปกรณ์ลดไฟฟ้าสถิตที่แท่นจ่ายน้ำมันเพื่อความปลอดภัยของคุณ
  2. ดึงฝาปิดถึงน้ำมันออกแล้วเสียบหัวจ่ายเข้าไปในถัง
  3. ดึงคันโยกสายส่งน้ำมันและเริ่มเติมน้ำมัน
  4. หยุดเมื่อคุณได้ยินเสียง "คลิก!"
  5. ปิดฝาน้ำมันและครอบฝาถังน้ำมัน

หากคุณไม่ทราบตำแหน่งของช่องเติมน้ำมัน

มาตรวัดน้ำมันจะแสดงตำแหน่งของช่องเติมน้ำมันในรถยนต์ส่วนใหญ่ ตำแหน่ง (ซ้ายหรือขวา) จะระบุโดยลูกศรสามเหลี่ยมข้างเครื่องหมายปั๊มน้ำมัน ดังนั้นโปรดตรวจสอบที่นี่

หากการหยุดอัตโนมัติของปั๊มน้ำมันไม่ทำงานอย่างเหมาะสม

มีหลายกรณีที่การหยุดอัตโนมัติของปั๊มน้ำมันไม่ทำงานอย่างเหมาะสมซึ่งจะขึ้นอยู่กับรถยนต์ หากปั๊มน้ำมันไม่หยุดในทันทีหรือหากหยุดก่อนที่มาตรวัดน้ำมันจะแสดงว่าเต็มถัง โปรดติดต่อพนักงานปั๊มน้ำมันและปฏิบัติตามคำแนะนำของพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเติมน้ำมันเต็มถัง

หากมาตรวัดน้ำมันไม่ขึ้น

มีหลายกรณีที่มาตรวัดเชื้อเพลิงลดลงหลังจากที่ขับรถออกไปไม่นาน แต่หากคุณเติมน้ำมันตามคำแนะนำข้างต้น ก็จะไม่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันที่คุณใช้เมื่อคืนรถ