การปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขของ Times CAR RENTAL (มีผล 1 พฤศจิกายน)

ข่าวสาร 2019/10/28

ขอขอบคุณที่เลือกใช้บริการเช่ารถยนต์ของ Times CAR RENTAL
จะมีการปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขของ Times CAR RENTAL และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2019)


วันที่มีผลบังคับใช้: 1 พฤศจิกายน 2019


*ข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่จะมีผลต่อการจองและรับรถตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2019 เวลา 0.00 น. (เวลาประเทศญี่ปุ่น)


กรุณาดูข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่ที่นี่