ประกาศการหยุดให้เช่ารถคลาส K-0

ข่าวสาร 2019/03/06

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ใช้บริการของ Times CAR RENTAL
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Times CAR RENTAL ได้หยุดรับจองรถคลาส [K-0] ตั้งแต่ 10.00 น. ของวันที่ 11 มีนาคม 2019

สำหรับการจองที่ทำไว้ก่อน 10.00 น. ของวันที่ 11 มีนาคม 2019

[สำคัญ]
หากคุณไม่เปลี่ยนแปลงการจอง

จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อการจองก่อนหน้าสำหรับรถคลาส [K-0]

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองหลัง 10.00 น. ของวันที่ 11 มีนาคม 2019
กรุณาดูกระบวนการที่เหมาะสมด้านล่างนี้
กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์หรือแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อเปลี่ยนแปลงการจอง
กรุณาแจ้งชื่อและหมายเลขการจองเมื่อติดต่อเรา

โต๊ะรับรองลูกค้าจากทั่วโลกของ Times CAR RENTAL
โทรศัพท์: (+81)050-3786-0056 เวลาทำการ: 8.00 - 18.45 น.