ประกาศเกี่ยวกับสาขาสนามบินคันไซเปิดให้บริการใหม่อีกครั้ง

สาขาที่ให้บริการรถเช่า 2018/10/10

Times CAR RENTAL สาขาสนามบินคันไซจะเปิดให้บริการใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2018 ภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบิน

สำหรับลูกค้าที่มีกำหนดรับหรือคืนรถตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม โปรดมาที่สาขาสนามบินคันไซ