ประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับการเช่าและคืนต่างสาขาในฮอกไกโด

ข่าวสาร 2018/05/28

ขอขอบคุณที่เลือกใช้บริการของ Times CAR RENTAL

จะใช้ค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับการเช่าและคืนต่างสาขาในฮอกไกโดในการจองตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2018 และจะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2018

พื้นที่ชิโตเสะและซัปโปโรจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ - พื้นที่ชิโตเสะและพื้นที่ซัปโปโร - และจะมีการปรับค่าธรรมเนียมการเช่าและคืนต่างสาขา (วันเวย์) ดังต่อไปนี้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โปรดดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้:

ค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับการเช่าและคืนต่างสาขาในฮอกไกโด

[สำคัญ] สำหรับลูกค้าที่ทำการจองก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม และจะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม

1. หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการจองที่มีอยู่ก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม:
หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงการจองของคุณก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม การจองของคุณจะยังใช้ราคาเดิม

2. หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการจองที่มีอยู่ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคมเป็นต้นไป:
ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โปรดทราบว่าการจองของคุณจะใช้ราคาใหม่ หากคุณต้องการดำเนินการเปลี่ยนแปลง คุณต้องติดต่อโต๊ะรับรองลูกค้าจากทั่วโลกของ Times CAR RENTAL ทางอีเมลหรือโทรศัพท์

*การเปลี่ยนแปลงการจองที่มีอยู่รวมถึง: การเปลี่ยนสาขาที่เช่าและคืนต่างสาขา (วันเวย์) การเพิ่มการเช่าและคืนต่างสาขา (วันเวย์) หรือบริการเสริมอื่น ๆ และการเปลี่ยนประเภทรถยนต์หรือวันที่ออกเดินทาง/มาถึง (วันที่หรือเวลา)

โปรดระบุชื่อและหมายเลขการจองของคุณเวลาติดต่อโต๊ะรับรองลูกค้าจากทั่วโลก

โต๊ะรับรองลูกค้าจากทั่วโลกของ Times CAR RENTAL

E-mail: reservation@rental.timescar.jp

โทรศัพท์: +81 (0) 50-3786-0056

เวลาทำการ: 08:00 - 18:45 (เปิด 365 วัน)