การประกันภัยและค่าชดเชย

แพ็กเกจรวมค่าชดเชยสามแพ็กเกจ ได้แก่ แพ็กเกจพื้นฐาน แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package) และแพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)

เราอธิบายระบบค่าชดเชยและความช่วยเหลือของเราในส่วนนี้

Times CAR RENTAL แพ็กเกจรวมค่าชดเชย

แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)

นี่คือแพ็กเกจรวมค่าชดเชยที่เราขอแนะนำมากที่สุด แพ็กเกจนี้จะยกเว้นการชำระค่าใช้จ่ายสำหรับช่วงที่รถใช้งานไม่ได้ (NOC) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นแพ็คเกจรวมค่าชดเชยที่ให้บริการเสริมต่างๆ เพื่อความสบายใจของคุณรวมถึงค่าชดเชยสำหรับยางแบน ความเสียหายของยางและดุมล้อ (hubcap) สูญหายซึ่งมักจะไม่ครอบคลุมในประกันภัยรถยนต์ รวมถึงให้ความช่วยเหลือทางถนนที่ครบครัน

แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)

แพ็คเกจนี้จ่ายความชดเชยสำหรับค่าเสียหายส่วนแรกของความเสียหายต่อทรัพย์สิน (Deductable) (50,000 เยน) และค่าเสียหายส่วนแรก (Deductable) สำหรับการประกันภัยรถยนต์ (50,000 เยน / 100,000 เยนสำหรับไมโครบัส รถบรรทุกสินค้าทั่วไปและรถที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ) ซึ่งคุณจะต้องชำระในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

แพ็คเกจพื้นฐาน

แพ็กเกจนี้ให้ค่าชดเชยถึงจำนวนเงินที่ระบุไว้ด้านล่างในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการชำระค่าชดเชย หากเข้าข่ายตามการตัดสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

รายการแพ็กเกจรวมค่าชดเชยของ Times CAR RENTAL

ประเภทรถยนต์โดยสาร / C-0, C-1, C-2, M-2, S-2

ค้นหารุ่นและคลาสรถยนต์
ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน:
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)
2,200 เยน/24 ชั่วโมง
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)
1,100 เยน/24 ชั่วโมง
แพ็คเกจพื้นฐาน
0 เยน
ค่าชดเชยการบาดเจ็บทางร่างกาย
0 เยน
0 เยน
0 เยน
ค่าชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สิน
0 เยน
0 เยน
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด​ ​50,000 เยน
ยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์
0 เยน
0 เยน
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด​ ​50,000 เยน
ยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายจากการบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต
0 เยน
0 เยน
0 เยน
ค่าธรรมเนียมการไม่ดำเนินการ (NOC)
0 เยน
หากสามารถขับได้​ ​20,000 เยน​ ​หรือ
หากไม่สามารถขับได้​ ​50,000 เยน
หากสามารถขับได้​ ​20,000 เยน​ ​หรือ
หากไม่สามารถขับได้​ ​50,000 เยน
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายอื่น ๆ
0 เยน
จำนวนค่าใช้จ่ายจริง
จำนวนค่าใช้จ่ายจริง

Passenger vehicle type / C-3, M-3, M-4, S-4, W-1, W-2, W-4, O-2, O-3, O-4

ค้นหารุ่นและคลาสรถยนต์
ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน:
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)
2,530 เยน/24 ชั่วโมง
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)
1,430 เยน/24 ชั่วโมง
แพ็คเกจพื้นฐาน
0 เยน
ค่าชดเชยการบาดเจ็บทางร่างกาย
0 เยน
0 เยน
0 เยน
ค่าชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สิน
0 เยน
0 เยน
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด​ ​50,000 เยน
ยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์
0 เยน
0 เยน
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด​ ​50,000 เยน
ยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายจากการบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต
0 เยน
0 เยน
0 เยน
ค่าธรรมเนียมการไม่ดำเนินการ (NOC)
0 เยน
หากสามารถขับได้​ ​30,000 เยน​ ​หรือ
หากไม่สามารถขับได้​ ​70,000 เยน
หากสามารถขับได้​ ​30,000 เยน​ ​หรือ
หากไม่สามารถขับได้​ ​70,000 เยน
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายอื่น ๆ
0 เยน
จำนวนค่าใช้จ่ายจริง
จำนวนค่าใช้จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน:
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)
3,300 เยน/24 ชั่วโมง
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)
2,200 เยน/24 ชั่วโมง
แพ็คเกจพื้นฐาน
0 เยน
ค่าชดเชยการบาดเจ็บทางร่างกาย
0 เยน
0 เยน
0 เยน
ค่าชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สิน
0 เยน
0 เยน
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด​ ​50,000 เยน
ยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์
0 เยน
0 เยน
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด​ ​50,000 เยน
มินิบัส รถบรรทุกทั่วไป รถยนต์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ
สูงสุด​ ​100,000 เยน
ยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายจากการบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต
0 เยน
0 เยน
0 เยน
ค่าธรรมเนียมการไม่ดำเนินการ (NOC)
0 เยน
หากสามารถขับได้​ ​50,000 เยน​ ​หรือ
หากไม่สามารถขับได้​ ​100,000 เยน
หากสามารถขับได้​ ​50,000 เยน​ ​หรือ
หากไม่สามารถขับได้​ ​100,000 เยน
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายอื่น ๆ
0 เยน
จำนวนค่าใช้จ่ายจริง
จำนวนค่าใช้จ่ายจริง

*ในกรณีที่ลูกค้าทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือทำให้เสียโฉมซึ่งต้องมีการซ่อมแซมหรือทำความสะอาดกับรถ NOC คือจำนวนเงินที่ต้องชำระเมื่อลูกค้าถูกเรียกเก็บส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียรายได้ระหว่างระยะเวลาของการซ่อมแซม เมื่อรถใช้งานไม่ได้

*รายการอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในจำนวนเงินที่ต้องรับผิดชอบ: ยางแบน ยางระเบิด ฝาครอบล้อ อุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ และค่าธรรมเนียมบริการบนถนน

*ค่าธรรมเนียมการสมัครในตารางข้างต้นรวมภาษีแล้ว

*สำหรับการเช่าหนึ่งเดือน Times CAR RENTAL จะคำนวณโดยคิดจากจำนวน 15 วัน

*ราคาที่แสดงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%

ค่าชดเชยที่รวมอยู่ในบริการ

ค่าชดเชยการบาดเจ็บทางร่างกาย

ไม่จำกัดต่อคน (รวม 30,000,000 เยน จากการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ)

ค่าชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ไม่จำกัดต่ออุบัติเหตุ จำนวนเงินที่ไม่ต้องรับผิดชอบสูงสุด 50,000 เยน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

ยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์

อัตราในตลาดต่ออุบัติเหตุ
จำนวนเงินที่ไม่ต้องรับผิดชอบ 100,000 เยน สำหรับมินิบัส รถบรรทุกทั่วไป และรถยนต์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ และ 50,000 เยน สำหรับรถยนต์อื่น ๆ ทั้งหมดในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

*มีค่าธรรมเนียมการขนส่งโดยรถพ่วงระหว่างเกิดอุบัติเหตุ

*ไม่ใช้กับยางที่ถูกเจาะหรือระเบิด

ยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายจากการบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต

สูงสุดถึง 30,000,000 เยนต่อคน
จะจ่ายค่าชดเชยเมื่อผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ (รวมถึงภาวะแทรกซ้อนใด ๆ) หรือเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุจราจร โดยไม่คำนึงถึงความประมาทเลินเล่อในส่วนของผู้ขับขี่ ค่าชดเชยความเสียหายหรือความสูญเสียจะคำนวณตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย

ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตามนโยบายการประกันภัยและค่าชดเชยในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • เมื่อความเสียหายเกินขอบเขตค่าชดเชยที่ระบุไว้ในตาราง
 • เมื่อไม่ได้รายงานอุบัติเหตุต่อตำรวจ
 • เมื่อมีการยกเว้นตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  (1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยางที่ถูกเจาะหรือระเบิด*; (2) สูญเสียจานครอบดุมล้อ*; (3) อุบัติเหตุโดยเจตนา (กระทำโดยเจตนา) ฯลฯ
  *คุ้มครองด้วยค่าชดเชยหากสมัครแพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)
 • When it is clear that the driver was in violation of the Times CAR RENTAL Terms and Conditions
  (1) Driving under the influence of alcohol; (2) Reckless driving; (3) Driving under the influence of drugs; (4) Unauthorized extensions; (5) Vehicle driven by a person not authorized by Times CAR RENTAL, etc.
 • When there is failure to exercise due diligence
  (1) Damage to the vehicle’s internal accessories; (2) Theft when the vehicle was left unlocked; (3) Refueling the vehicle with the wrong type of fuel; (4) Loss of keys; (5) Smoking inside the vehicle (including e-cigarettes and heat-not-burn cigarettes); (6) Other anti-social behavior, etc.