Privacy Policy

1. เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบใดบ้างผ่านทางเว็บไซต์นี้

 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • อีเมลแอดเดรส
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 • ประเทศที่อยู่อาศัย
 • วันเกิด
 • ขนาดของกลุ่มที่เดินทาง
 • ข้อมูลเที่ยวบิน

2. ใครประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บผ่านทางเว็บไซต์นี้

TIMES MOBILITY CO., LTD. มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 2-20-4 นิชิโกตันดะ ชินากาวาคุ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 141-0031 (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) เป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนคุณได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ซึ่งเก็บผ่านทางเว็บไซต์นี้

3. บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้บริษัทโดยสมัครใจผ่านเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 1. การจองและข้อตกลงในการเช่า:
  1. เพื่อตรวจสอบและยืนยันการจอง
  2. เพื่อแก้ไขหรือยกเลิกการจอง
  3. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคุณเกี่ยวกับการจอง/เช่า (เช่น เพื่อมอบข้อมูลเกี่ยวกับการจอง/เช่า เพื่อส่งแจ้งเตือนก่อนเช็คอิน/เช็คเอาท์ เพื่อตอบสนองต่อคำถามหรือคำแนะนำ)
  4. เพื่อจัดการการจอง (การส่งและคืนรถ)
  5. เพื่อจัดการใบเรียกเก็บเงิน
  6. เพื่อจัดการการชำระเงิน
  7. เพื่อจัดการการร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น
  8. เพื่อจัดการการฟื้นฟูจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อรถของบริษัท
  9. เพื่อจัดการประกัน

  การประมวลผลนี้จำเป็นต่อการจองและการทำสัญญาเช่ากับบริษัท

 2. การชำระเงินของคุณสำหรับสินค้า/บริการของบริษัท

  การประมวลผลนี้จำเป็นต่อการทำสัญญาเช่า สำหรับข้อมูลทั้งหมดของคุณ บริษัทจะเก็บเฉพาะข้อมูลบัตรเครดิต หากคุณให้ความยินยอมเพื่อชำระเงินในอนาคต

 3. การปรับปรุงสินค้า/บริการของบริษัทตามแบบสำรวจลูกค้าที่คุณกรอก

  การประมวลผลนี้มีไว้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของบริษัท และนำเสนอฟังก์ชันที่ปรับมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานสินค้า/บริการของบริษัท ตาม “ผลประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย” ของบริษัท

 4. กิจกรรมการส่งเสริมและการตลาด กล่าวคือ:
  1. การส่งอีเมลและ SMS แจ้งโปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
  2. การบันทึกประวัติการเช่าเพื่อแนะนำสินค้า/บริการที่เหมาะสมเมื่อคุณจะจอง/เช่าใหม่
  3. การบันทึกประวัติการเช่าเพื่อส่งข้อเสนอพิเศษและให้สิทธิประโยชน์ตามปริมาณและจำนวนการใช้บริการ
  4. การส่งอีเมลเกี่ยวกับการจองที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรือส่งสรุปเกี่ยวกับการขอข้อมูลการจอง
  5. การจัดการโปรแกรมลอยัลตี้และบัตรสมาชิก
  6. การจัดการประกวด/ชิงรางวัลส่งเสริมการขาย
  7. การจัดการและปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้า/ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าของบริษัท

  กิจกรรมการประมวลผลการตลาดทางตรง ซึ่งคือ ข้อความเชิงพาณิชย์ใด ๆ จากบริษัทเพื่อส่งเสริมสินค้า/บริการของบริษัท ตามที่คุณยินยอม

  ยกเว้นกรณีที่คุณเป็นลูกค้าของบริษัทอยู่แล้วและข้อความเกี่ยวกับสินค้า/บริการนั้นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณซื้อไปแล้ว การประมวลผลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสินค้า/บริการเหล่านี้จะไม่ถูกส่งตามความยินยอมของคุณแต่เป็นไปตาม “ผลประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย” ของบริษัท

 5. การจัดการค่าปรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

  เพื่อตอบสนองกระบวนการเก็บค่าปรับที่บริษัทอาจต้องดำเนินการ

  สำหรับข้อมูลทั้งหมดของคุณ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณบางอย่างผ่าน “คุกกี้” และเครื่องมือติดตามอื่น ๆ ที่เก็บข้อมูลทุกครั้งที่คุณเข้าเว็บไซต์ของบริษัท การประมวลผลเหล่านี้เป็นไปตามนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัท ซึ่งเราขอแนะนำให้คุณอ่านดู คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้และเครื่องมือติดตามอื่น ๆ เหล่านี้โดยปฏิบัติตามวิธีที่กำหนดในนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัท

4. ใครเป็นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเปิดเผย เมื่อจำเป็น/เกี่ยวข้องกับ:

 1. ให้แก่บุคคลที่มีอำนาจดำเนินการของบริษัทและหน่วยงานในกลุ่มเดียวกันและ/หรือหน่วยงานเครือข่ายแฟรนไชส์ของบริษัท หรือตัวแทน/พนักงานขายคนกลางที่รับมอบหมายจากบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 2. ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศหลัก คือ:
  1. Park24 Co., Ltd. สำหรับการพัฒนาและซ่อมบำรุงแอปพลิเคชันทางธุรกิจ
  2. Park24 Business Support Co., Ltd. สำหรับการซ่อมบำรุงศูนย์ข้อมูลและบริการช่วยเหลือผู้ใช้
  3. Park24 Co., Ltd. สำหรับการติดตั้งและซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์
  4. Google Inc. สำหรับบริการโฮสติ้งและแอปพลิเคชันทางธุรกิจ
 3. ข้อมูลที่ประมวลผลเพื่อชำระค่าปรับให้หน่วยงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง
 4. [ข้อมูลที่ประมวลผลเพื่อจัดการและปรับปรุงรายการเฝ้าระวังลูกค้าที่มีความเสี่ยงที่จะทำผิดสัญญา ให้สาขาหน่วยงานให้เช่ารถของสมาคมรถเช่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อประโยชน์ของสมาชิกสมาคม

บริษัทยังสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดและ/หรือตามการร้องขอของหน่วยงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง

5. บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเท่าใด

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บตามช่วงเวลาที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประมวลผล

การจองและเช่ารถ

สำหรับระยะเวลาของความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่อาจเป็นหลักฐานของสิทธิหรือสัญญาเช่าหรือต้องเก็บตามที่กฎหมายกำหนด อาจถูกเก็บเป็นเวลาไม่เกินเวลาที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่เก็บข้อมูลดังกล่าวมา ตามนโยบายการเก็บรักษาระยะกลางและตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อมูลที่ระบุในมาตรา 1 จะถูกเก็บเป็นระยะเวลา 7 วัน

การชำระเงิน - ข้อมูลบัตรที่ใช้ชำระเงิน

จนกระบวนการชำระเงินสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบัตรที่ใช้ชำระเงิน (ยกเว้นรหัส CVV):

 • ที่อาจเป็นหลักฐานการชำระเงิน (เช่น หมายเลขบัตรและวันหมดอายุ) จะถูกเก็บตามนโยบายการเก็บรักษาระยะกลางเป็นเวลา 13 เดือนนับจากวันที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตสำเร็จ และ 15 เดือนสำหรับบัตรเดบิต เพื่อใช้ในกรณีเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับธุรกรรมเท่านั้น
 • สามารถเก็บได้นานขึ้น หากคุณยินยอมเพื่อใช้ชำระเงินในอนาคต

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม หากบัตรที่ใช้ชำระเงินหมดอายุ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกลบ

กิจกรรมการส่งเสริมและการตลาด

สำหรับลูกค้าของบริษัท 3 ปีนับจากเมื่อสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัท
สำหรับผู้ที่อาจเป็นลูกค้าของบริษัท - ผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัท - 3 ปีนับจากเมื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือจากเมื่อคุณขอข้อมูลครั้งสุดท้าย

คุกกี้

กรุณาตรวจสอบนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัท

6. คุณใช้สิทธิอะไรได้บ้าง เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ตาม GDPR คุณสามารถใช้สิทธิดังต่อไปนี้ได้

 1. สิทธิใน “การเข้าถึง” : สิทธิในการได้รับการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกประมวลผลโดยบริษัทหรือไม่ และในกรณีดังกล่าวจะมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้และรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการประมวลผลของเรา
 2. สิทธิใน “การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง” : สิทธิที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือสิทธิที่จะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์มีความสมบูรณ์ รวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 3. สิทธิใน “การลบ” (หรือที่เรียกว่า “สิทธิในการถูกลืม”): สิทธิที่จะได้รับการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์
 4. สิทธิใน “การคัดค้าน” : สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ในทุกเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทดำเนินการประมวลผลดังกล่าวต่อไป
  1. เมื่อข้อมูลของคุณถูกประมวลผลเพื่อการตลาดแบบตรง
  2. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกประมวลผลตามผลประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายของบริษัท ในกรณีดังกล่าว คำขอของคุณจะได้รับการตอบสนองเฉพาะเมื่อคุณอธิบายถึงสถานการณ์เฉพาะเจาะจงที่แสดงให้เห็นว่าคำขอของคุณถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัย และบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายโดยพิจารณาจากสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงของคุณ
 5. สิทธิใน “การยกเลิกการยินยอม” : กรณีที่เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมที่คุณให้ไว้ คุณมีสิทธิที่จะยกเลิกการยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทดำเนินการประมวลผลดังกล่าวต่อไป
 6. สิทธิใน “การโอนย้ายข้อมูล” : กรณีที่เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมที่คุณให้ไว้และดำเนินการด้วยวิธีอัตโนมัติ คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้ไว้กับบริษัท เป็นไฟล์ Excel และส่งข้อมูลเหล่านั้นให้กับบุคคลที่สามที่ต้องการได้
 7. สิทธิของ “ผู้ตาย” : สิทธิในการระบุแนวทางเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหลังคุณเสียชีวิต

หากคุณต้องการใช้สิทธิใด ๆ เหล่านี้ กรุณาติดต่อ [ติดต่อเรา] ที่ระบุในส่วนที่ 6 เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัยของคุณ เราจะดำเนินขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการยืนยันตัวตนของคุณก่อนการให้เข้าถึงหรือแก้ไข

ตาม GDPR มาตรา 77 คุณสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปกป้องข้อมูลในประเทศของคุณ หากคุณสงสัยว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณละเมิด GDPR

7. หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องติดต่อใคร

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการสอบถาม ดังนี้

 1. สำหรับการติดต่อสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยบริษัท: [ติดต่อเรา]
 2. เพื่อใช้สิทธิ (การเข้าถึง การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง การลบ การจำกัด ฯลฯ): คุณสามารถใช้แบบฟอร์มออนไลน์ทางนี้ [ติดต่อเรา]
 3. สำหรับการแจ้งทางกฎหมาย: ทาเคฮิโกะ คิกูจิ 1-18-9 นิชิโกตันดะ ชินากาวาคุ โตเกียว 141-0031 ประเทศญี่ปุ่น [ติดต่อเรา]

8. บริษัทปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

บริษัทตกลงที่จะปกป้องข้อมูลที่เก็บผ่านเว็บไซต์นี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทใช้มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางกายภาพ ทางเทคนิค และทางองค์กรที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการประมวลผลโดยมิชอบหรือโดยผิดกฎหมาย การสูญหาย ทำลาย หรือเสียหายโดยไม่ตั้งใจต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ระบบของบริษัทประกอบด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูล หรือเทคนิคการสแกรมเบิ้ล และไฟล์วอลล์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้เว็บไซต์ของบริษัทผ่านทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลของคุณจะได้รับการปกป้องโดยเทคโนโลยี "Transport Layer Security" (TLS) เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูล

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตทั้งหมดที่ทำผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจะทำผ่านเทคโนโลยี Secure Server ซึ่งเทคโนโลยีนี้โดดเด่นในด้าน:

 1. ทำให้มั่นใจได้ว่าเบราว์เซอร์ของคุณส่งข้อมูลของคุณไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้อง และเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวมีความปลอดภัย
 2. เข้ารหัสลับข้อมูล เพื่อให้ไม่มีใครสามารถอ่านได้นอกเหนือจากเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย
 3. ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกส่งเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ถูกแก้ไข

9. มีกฎอะไรที่มีผลต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อกดลิงก์ในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งเชื่อมตรงไปยังเว็บไซต์ของพันธมิตรของบริษัทหรือเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้มีลิงก์จำนวนมากที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์ของพันธมิตรของบริษัทหรือเว็บไซต์บุคคลที่สามอื่น ๆ (เช่น สำหรับบริการท่องเที่ยว) แต่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่มีผลต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยพันธมิตรของเราหรือบุคคลที่สามเมื่อไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเหล่านั้น และบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการประมวลผลในลักษณะดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรของบริษัทหรือบุคคลที่สามอื่น เพื่อความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับกฎที่มีผลต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ให้บริการรายดังกล่าว

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ประกาศเมื่อ [พฤศจิกายน 2018] ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยบริษัท บริษัทจะระบุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้