ภูมิภาคที่ให้บริการยางรถสำหรับวิ่งบนหิมะ (Studless tire) ฟรี

รถยนต์ทุกคันในภูมิภาคที่ระบุไว้ด้านล่างได้รับการติดตั้งยางรถสำหรับวิ่งบนหิมะตามมาตรฐานในช่วงฤดูหนาว
*ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปริมาณหิมะ

ฮอกไกโด 2019/11/01~2020/04/15
อาโอโมริ 2019/12/01~2020/04/15
อิวาเตะ 2019/12/01~2020/04/15
มิยากิ 2019/12/01~2020/04/15
อากิตะ 2019/12/01~2020/04/15
ยามากาตะ 2019/12/01~2020/04/15
ฟูกูชิมะ 2019/12/01~2020/04/15
นีกาตะ 2019/12/01~2020/03/31
โทยามะ 2019/12/01~2020/03/31
อิชิกาวะ 2019/12/01~2020/03/31
ฟูกูอิ 2019/12/01~2020/03/31
ยามานาชิ 2019/12/01~2020/03/31
นากาโนะ 2019/12/01~2020/03/31
ทตโตริ 2019/12/01~2020/03/31
ชิมาเนะ 2019/12/01~2020/03/31