ภูมิภาคที่ให้บริการยางรถสำหรับวิ่งบนหิมะ (Studless tire) ฟรี

รถยนต์ทุกคันในภูมิภาคที่ระบุไว้ด้านล่างได้รับการติดตั้งยางรถสำหรับวิ่งบนหิมะตามมาตรฐานในช่วงฤดูหนาว
*ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปริมาณหิมะ

ฮอกไกโด 2020/11/01~2021/04/15
อาโอโมริ 2020/12/01~2021/04/15
อิวาเตะ 2020/12/01~2021/04/15
มิยากิ 2020/12/01~2021/04/15
อากิตะ 2020/12/01~2021/04/15
ยามากาตะ 2020/12/01~2021/04/15
ฟูกูชิมะ 2020/12/01~2021/04/15
นีกาตะ 2020/12/01~2021/03/31
อิชิกาวะ 2020/12/01~2021/03/31
ฟูกูอิ 2020/12/01~2021/03/31
ยามานาชิ 2020/12/01~2021/03/31
นากาโนะ 2020/12/01~2021/03/31
ทตโตริ 2020/12/01~2021/03/31
ชิมาเนะ 2020/12/01~2021/03/31