มินิแวน/รถตู้ (ราคาในช่วงฤดูร้อนของเกาะซาโดะ)

มินิแวน / รถตู้

W-2 Class

  • จำนวนผู้โดยสารสูงสุดx 7
  • จำนวนผู้โดยสารที่แนะนำx 4
  • จำนวนสัมภาระx 3
รถคอมแพ็คมินิแวนที่มีความคล่องแคล่วสูง เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและขับรถสบาย ๆ รองรับผู้โดยสารสี่ถึงห้าคน

*รถยนต์ที่แสดงอยู่คือตัวอย่าง

* อาจไม่สามารถเลือกรุ่นรถหรือสีที่ต้องการได้

* ทุกคันเป็นรถแบบห้ามสูบบุหรี่

ค่าบริการ

ดูรายละเอียดโครงสร้างค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
สูงสุด 6 ชั่วโมง สูงสุด 12 ชั่วโมง สูงสุด 24 ชั่วโมง ค่าเกินเวลา
ต่อวัน
ค่าเกินเวลา
ต่อชั่วโมง
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
10,230 เยน 12,430 เยน 14,630 เยน 12,430 เยน 1,540 เยน 1,430 เยน 2,530 เยน

*รวมภาษี

W-4 Class

  • จำนวนผู้โดยสารสูงสุดx 8
  • จำนวนผู้โดยสารที่แนะนำx 6
  • จำนวนสัมภาระx 4
แวกอนขนาดมาตรฐานที่สามารถจุคนได้ถึงแปดคน สามารถบรรทุกสัมภาระชิ้นใหญ่ได้หากมีผู้โดยสารเพียงสี่หรือห้าคน เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและขับรถสบาย ๆ ที่มีกลุ่มผู้โดยสารขนาดใหญ่

*รถยนต์ที่แสดงอยู่คือตัวอย่าง

* อาจไม่สามารถเลือกรุ่นรถหรือสีที่ต้องการได้

* ทุกคันเป็นรถแบบห้ามสูบบุหรี่

ค่าบริการ

ดูรายละเอียดโครงสร้างค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
สูงสุด 6 ชั่วโมง สูงสุด 12 ชั่วโมง สูงสุด 24 ชั่วโมง ค่าเกินเวลา
ต่อวัน
ค่าเกินเวลา
ต่อชั่วโมง
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
15,290 เยน 18,590 เยน 21,890 เยน 18,590 เยน 2,420 เยน 1,430 เยน 2,530 เยน

*รวมภาษี

คลาส W-6

  • จำนวนผู้โดยสารสูงสุดx 10
  • จำนวนผู้โดยสารที่แนะนำx 8
  • จำนวนสัมภาระx 4
แวกอนขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับได้สูงสุด 10 คน มีประโยชน์สำหรับการเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่และการขนส่งสัมภาระ

*ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่อนุญาตให้ขับรถที่มีผู้โดยสาร 10 คน

*รถยนต์ที่แสดงอยู่คือตัวอย่าง

* อาจไม่สามารถเลือกรุ่นรถหรือสีที่ต้องการได้

* ทุกคันเป็นรถแบบห้ามสูบบุหรี่

ค่าบริการ

ดูรายละเอียดโครงสร้างค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
สูงสุด 6 ชั่วโมง สูงสุด 12 ชั่วโมง สูงสุด 24 ชั่วโมง ค่าเกินเวลา
ต่อวัน
ค่าเกินเวลา
ต่อชั่วโมง
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
18,700 เยน 22,770 เยน 26,730 เยน 22,770 เยน 2,970 เยน 2,200 เยน 3,300 เยน

*รวมภาษี