มินิแวน / รถตู้ (ราคาในช่วงฤดูร้อนของฮอกไกโด)

มินิแวน / รถตู้

คลาส W-1

 • จำนวนผู้โดยสารสูงสุดx 6-7
 • จำนวนผู้โดยสารที่แนะนำx 4
 • จำนวนสัมภาระx 2
รถยนต์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเภทมินิแวน/แวกอน คลาสรถยนต์ที่ใช้งานง่ายพร้อมที่นั่งที่ปรับได้

*รถยนต์ที่แสดงอยู่คือตัวอย่าง

* อาจไม่สามารถเลือกรุ่นรถหรือสีที่ต้องการได้

* ทุกคันเป็นรถแบบห้ามสูบบุหรี่

ค่าบริการ

ดูรายละเอียดโครงสร้างค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
สูงสุด 6 ชั่วโมง สูงสุด 12 ชั่วโมง สูงสุด 24 ชั่วโมง ค่าเกินเวลา
ต่อวัน
ค่าเกินเวลา
ต่อชั่วโมง
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
12,430 เยน 12,430 เยน 14,630 เยน 11,440 เยน 1,430 เยน 1,430 เยน 2,530 เยน

*รวมภาษี

W-2 Class

 • จำนวนผู้โดยสารสูงสุดx 7
 • จำนวนผู้โดยสารที่แนะนำx 4
 • จำนวนสัมภาระx 3
รถคอมแพ็คมินิแวนที่มีความคล่องแคล่วสูง เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและขับรถสบาย ๆ รองรับผู้โดยสารสี่ถึงห้าคน

*รถยนต์ที่แสดงอยู่คือตัวอย่าง

* อาจไม่สามารถเลือกรุ่นรถหรือสีที่ต้องการได้

* ทุกคันเป็นรถแบบห้ามสูบบุหรี่

ค่าบริการ

ดูรายละเอียดโครงสร้างค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
สูงสุด 6 ชั่วโมง สูงสุด 12 ชั่วโมง สูงสุด 24 ชั่วโมง ค่าเกินเวลา
ต่อวัน
ค่าเกินเวลา
ต่อชั่วโมง
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
14,520 เยน 14,520 เยน 17,270 เยน 13,420 เยน 1,760 เยน 1,430 เยน 2,530 เยน

*รวมภาษี

W-4 Class

 • จำนวนผู้โดยสารสูงสุดx 8
 • จำนวนผู้โดยสารที่แนะนำx 6
 • จำนวนสัมภาระx 4
แวกอนขนาดมาตรฐานที่สามารถจุคนได้ถึงแปดคน สามารถบรรทุกสัมภาระชิ้นใหญ่ได้หากมีผู้โดยสารเพียงสี่หรือห้าคน เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและขับรถสบาย ๆ ที่มีกลุ่มผู้โดยสารขนาดใหญ่

*รถยนต์ที่แสดงอยู่คือตัวอย่าง

* อาจไม่สามารถเลือกรุ่นรถหรือสีที่ต้องการได้

* ทุกคันเป็นรถแบบห้ามสูบบุหรี่

ค่าบริการ

ดูรายละเอียดโครงสร้างค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
สูงสุด 6 ชั่วโมง สูงสุด 12 ชั่วโมง สูงสุด 24 ชั่วโมง ค่าเกินเวลา
ต่อวัน
ค่าเกินเวลา
ต่อชั่วโมง
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
21,780 เยน 21,780 เยน 25,960 เยน 20,130 เยน JPY 2,750 1,430 เยน 2,530 เยน

*รวมภาษี

คลาส W-6

 • จำนวนผู้โดยสารสูงสุดx 10
 • จำนวนผู้โดยสารที่แนะนำx 8
 • จำนวนสัมภาระx 4
แวกอนขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับได้สูงสุด 10 คน มีประโยชน์สำหรับการเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่และการขนส่งสัมภาระ

*ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่อนุญาตให้ขับรถที่มีผู้โดยสาร 10 คน

*รถยนต์ที่แสดงอยู่คือตัวอย่าง

* อาจไม่สามารถเลือกรุ่นรถหรือสีที่ต้องการได้

* ทุกคันเป็นรถแบบห้ามสูบบุหรี่

ค่าบริการ

ดูรายละเอียดโครงสร้างค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
สูงสุด 6 ชั่วโมง สูงสุด 12 ชั่วโมง สูงสุด 24 ชั่วโมง ค่าเกินเวลา
ต่อวัน
ค่าเกินเวลา
ต่อชั่วโมง
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
26,620 เยน 26,620 เยน 31,680 เยน 24,640 เยน 3,300 เยน 2,200 เยน 3,300 เยน

*รวมภาษี