รถคอมแพ็ค (ราคาในช่วงฤดูร้อนของฮอกไกโด)

รถคอมแพ็ค

C-1 Class

  • จำนวนผู้โดยสารสูงสุดx 5
  • จำนวนผู้โดยสารที่แนะนำx 2
  • จำนวนสัมภาระx 2
คลาสรถคอมแพ็คพร้อมความจุเครื่องยนต์ต่ำกว่า 1,500cc รถขนาดเล็กขับง่ายเหมาะสำหรับระยะทางใกล้ๆ

*รถยนต์ที่แสดงอยู่คือตัวอย่าง

* อาจไม่สามารถเลือกรุ่นรถหรือสีที่ต้องการได้

* ทุกคันเป็นรถแบบห้ามสูบบุหรี่

ค่าบริการ

ดูรายละเอียดโครงสร้างค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
สูงสุด 6 ชั่วโมง สูงสุด 12 ชั่วโมง สูงสุด 24 ชั่วโมง ค่าเกินเวลา
ต่อวัน
ค่าเกินเวลา
ต่อชั่วโมง
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
8,580 เยน 8,580 เยน 10,120 เยน 7,920 เยน 1,100 เยน 1,100 เยน 2,200 เยน

*รวมภาษี

คลาส C-2

  • จำนวนผู้โดยสารสูงสุดx 5
  • จำนวนผู้โดยสารที่แนะนำx 2-4
  • จำนวนสัมภาระx 2
คลาสรถคอมแพ็คพร้อมความจุเครื่องยนต์ 1,500cc หรือสูงกว่า สามารถบรรทุกได้ทั้งคนและสัมภาระ เหมาะสำหรับการเดินทางระยะสั้นถึงกลาง

*รถยนต์ที่แสดงอยู่คือตัวอย่าง

* อาจไม่สามารถเลือกรุ่นรถหรือสีที่ต้องการได้

* ทุกคันเป็นรถแบบห้ามสูบบุหรี่

ค่าบริการ

ดูรายละเอียดโครงสร้างค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
สูงสุด 6 ชั่วโมง สูงสุด 12 ชั่วโมง สูงสุด 24 ชั่วโมง ค่าเกินเวลา
ต่อวัน
ค่าเกินเวลา
ต่อชั่วโมง
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
10,230 เยน 10,230 เยน 12,210 เยน 9,460 เยน 1,210 เยน 1,100 เยน 2,200 เยน

*รวมภาษี

C-3 Class

  • จำนวนผู้โดยสารสูงสุดx 5
  • จำนวนผู้โดยสารที่แนะนำx 4
  • จำนวนสัมภาระx 3
คลาสรถคอมแพ็คพร้อมความจุเครื่องยนต์ 1,800cc หรือสูงกว่า เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและเด็กเพราะแทบจะไม่ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าขณะเดินทาง

*รถยนต์ที่แสดงอยู่คือตัวอย่าง

* อาจไม่สามารถเลือกรุ่นรถหรือสีที่ต้องการได้

* ทุกคันเป็นรถแบบห้ามสูบบุหรี่

ค่าบริการ

ดูรายละเอียดโครงสร้างค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
สูงสุด 6 ชั่วโมง สูงสุด 12 ชั่วโมง สูงสุด 24 ชั่วโมง ค่าเกินเวลา
ต่อวัน
ค่าเกินเวลา
ต่อชั่วโมง
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)
(24 ชั่วโมง)
12,100 เยน 12,100 เยน 14,410 เยน 11,220 เยน 1,540 เยน 1,430 เยน 2,530 เยน

*รวมภาษี