รถและอัตราค่าบริการ

ค่าเช่าพื้นฐานและรุ่นของรถเช่า

รถคอมแพ็ค

รถคอมแพ็ค

รถขนาดเล็กขับง่ายเหมาะสำหรับระยะทางใกล้ๆ

ซีดาน

ซีดาน

รถยนต์ที่สะดวกสบายมาก มีการแยกห้องโดยสารภายในออกจากห้องสัมภาระ

รถสปอร์ต/รถนำเข้า

Sports Cars

รถยนต์สำหรับการขับขี่ที่คล่องแคล่วและสนุกสนาน

มินิแวน/รถตู้

มินิแวน / รถตู้

รถยนต์ที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและการพักผ่อนเนื่องจากสามารถจุผู้โดยสารได้จำนวนมาก

สเตชั่นแวกอน/SUV

สเตชั่นแวกอน / SUV

รถยนต์ที่ให้ภายในที่กว้างขวางและน่าดึงดูด เป็นประเภทรถยนต์ที่เหมาะสำหรับทุกการใช้งาน

ค่าธรรมเนียมบริการเพิ่มเติม

โครงสร้างค่าเช่า

ระบบค่าเช่าของ Times CAR RENTAL จะคิดจากการเช่า 6 ชั่วโมง การเช่า 12 ชั่วโมง และการเช่า 24 ชั่วโมง

หากเช่าเกินระยะเวลาที่กำหนด ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมรายชั่วโมงหรือรายวันจะถูกเรียกเก็บตามลำดับ โดยหลังจากการคำนวณ จะเรียกเก็บเงินจากรายการมีที่ค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า

หากผู้ใช้ตัดสินใจคืนรถก่อนวันที่กำหนด จะได้รับเงินคืนเฉพาะยอดรวมที่เท่ากับระยะเวลาที่ไม่ได้ใช้เท่านั้น
จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกก่อนหมดสัญญา (คำนวณตามสมการด้านล่าง)

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกก่อนหมดสัญญา = (ค่าเช่าที่เรียกเก็บในวันรับรถ - ยอดรวมที่ใช้ไปจนถึงวันที่คืนรถก่อนกำหนด) x 50%

ตัวอย่างการคำนวณค่าเช่า

*ราคาที่แสดงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%

เช่า คลาส C-1 Demio เป็นเวลา 7 หรือ 8 ชั่วโมง

ตารางค่าเช่าคลาส C-1 มาตรฐาน

Demio 1300
Demio
ค่าเช่าพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สำหรับ 6 ชั่วโมง สำหรับ 12 ชั่วโมง สำหรับ 24 ชั่วโมง ค่าเกินเวลาต่อวัน ค่าเกินเวลาต่อชั่วโมง
5,390 เยน 6,600 เยน 7,700 เยน 6,600 เยน 880 เยน
เช่า 7 ชั่วโมง

จะเรียกเก็บค่าเช่าพื้นฐานจำนวนหกชั่วโมงบวกกับค่าเกินเวลาจำนวนหนึ่งชั่วโมง

ค่าเช่าพื้นฐานจำนวน 6 ชั่วโมง บวก ค่าเกินเวลาจำนวน 1 ชั่วโมง บวก บวก (เช่า 7 ชั่วโมง) =​ ​6,270 เยน
เช่า 8 ชั่วโมง

จะเรียกเก็บจากค่าเช่าพื้นฐานจำนวน 12 ชั่วโมงเพราะถูกกว่า

ค่าเช่าพื้นฐานจำนวน 12 ชั่วโมง บวก บวก (เช่า 8 ชั่วโมง) =​ ​6,600 เยน

เมื่อเปรียบเทียบค่าเช่าพื้นฐานหกชั่วโมงบวกค่าเกินเวลาสองชั่วโมงกับค่าเช่าพื้นฐานอัตราถัดไป จะเรียกเก็บค่าเช่าที่ถูกกว่าจากทั้งสองแบบ

ราคาแยกตามฤดูกาล/ภูมิภาค

สำหรับรถยนต์โดยสาร จะใช้ราคาตามฤดูกาลและภูมิภาค

จะใช้ราคาช่วงไฮซีซั่นในช่วงวันสิ้นปีและวันปีใหม่ วันหยุดโอบง และช่วงโกลเด้นวีค

ราคาในช่วงฤดูร้อนจะใช้ในฮอกไกโดและบนเกาะซาโดะ (กรกฎาคมถึงสิงหาคม) เช่นกัน

ฮอนชู ชิโกกุ
คิวชู โอกินาวา
ฮอกไกโด เกาะ (ซาโดะ)
ช่วงเวลาปกติ ราคามาตรฐาน ราคามาตรฐาน ราคามาตรฐาน
ฤดูร้อน (1 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม / 17 สิงหาคม - 31 สิงหาคม) ราคาในช่วงฤดูร้อนของฮอกไกโด ราคาในช่วงฤดูร้อนของเกาะซาโดะ
วันหยุดโอบง (10 สิงหาคม - 16 สิงหาคม) ราคาในช่วงฤดูท่องเที่ยว
โกลเด้นวีค (28 เมษายน - 5 พฤษภาคม) ราคาในช่วงฤดูท่องเที่ยว ราคาในช่วงฤดูท่องเที่ยว
ช่วงวันสิ้นปีและวันปีใหม่ (28 ธันวาคม - 3 มกราคม)
ฮอนชู ชิโกกุ คิวชู โอกินาวา
ช่วงเวลาปกติ ราคามาตรฐาน
ฤดูร้อน
(1 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม / 17 สิงหาคม - 31 สิงหาคม)
วันหยุดโอบง
(Aug. 10 ~ Aug. 16)
ราคาในช่วงฤดูท่องเที่ยว
โกลเด้นวีค
(28 เมษายน - 5 พฤษภาคม)
ช่วงวันสิ้นปีและวันปีใหม่
(28 ธันวาคม - 3 มกราคม)
ฮอกไกโด
ช่วงเวลาปกติ ราคามาตรฐาน
ฤดูร้อน
(1 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม / 17 สิงหาคม - 31 สิงหาคม)
ราคาในช่วงฤดูร้อนของฮอกไกโด
วันหยุดโอบง
(Aug. 10 ~ Aug. 16)
โกลเด้นวีค
(28 เมษายน - 5 พฤษภาคม)
ราคาในช่วงฤดูท่องเที่ยว
ช่วงวันสิ้นปีและวันปีใหม่
(28 ธันวาคม - 3 มกราคม)
เกาะ (ซาโดะ)
ช่วงเวลาปกติ ราคามาตรฐาน
ฤดูร้อน
(1 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม / 17 สิงหาคม - 31 สิงหาคม)
ราคาในช่วงฤดูร้อนของเกาะซาโดะ
โอบง
(Aug. 10 ~ Aug. 16)
โกลเด้นวีค
(28 เมษายน - 5 พฤษภาคม)
ราคาในช่วงฤดูท่องเที่ยว
ช่วงวันสิ้นปีและวันปีใหม่
(28 ธันวาคม - 3 มกราคม)

ในฤดูหนาวในบางพื้นที่จะมียางรถสำหรับวิ่งบนหิมะ (Studless tire) ให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในช่วงเวลาที่จำกัดเท่านั้น

พื้นที่ที่ให้ยางรถสำหรับวิ่งบนหิมะ (Studless tire) เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

ซุปเปอร์โปรโมชั่น

รับส่วนลด

มีโปรโมชั่นมากมายทั่วประเทศตั้งแต่ฮอกไกโดถึงโอกินาวา โดยโปรโมชั่นที่จำกัดเฉพาะช่วงเวลาและสาขาที่เช่าจะทำให้สามารถเช่ารถยนต์ได้ราคาถูกกว่าราคาปกติและมีส่วนลดให้กับสมาชิก โปรดตรวจสอบกับสาขาที่จะเช่าว่ายังคงมีโปรโมชั่นอยู่หรือไม่

ดูโปรโมชั่น