การเดินทางจากสนามบินนานาชาติคันไซ อาคารผู้โดยสาร 1 ไปยังสาขานี้

1. มุมมองจากอาคารผู้โดยสาร 1

เมื่อคุณมาถึงอาคารผู้โดยสาร 1 โปรดเดินตามเส้นทางไปยังสถานีรถไฟคันไซแอร์พอร์ต

2. มุมมองจากสถานีรถไฟคันไซแอร์พอร์ต

โปรดไปที่ AEROPLAZA

3. มุมมองจาก AEROPLAZA

โปรดข้ามสะพานลอยข้ามถนนและไปที่ AEROPLAZA

4. มุมมองจาก AEROPLAZA

โปรดเข้าทางเข้าของ AEROPLAZA ชั้น 2

5. มุมมองจาก AEROPLAZA

สาขาที่ให้เช่าอยู่ติดกับร้านขายของที่ระลึก ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางไปป้ายรถบัสรับ-ส่งฟรีไปยังอาคารผู้โดยสาร 2

จุดรับรถ

สนามบินนานาชาติคันไซ

Times CAR RENTAL สนามบินนานาชาติคันไซ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

สาขาอื่น ๆ ในโอซากา