กฎจราจรในประเทศญี่ปุ่น

กฎพื้นฐาน

ขับรถด้านซ้าย

ขับรถด้านซ้าย

ขับรถด้านซ้ายของถนนเสมอ

ผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

ผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

กฎหมายกำหนดให้ผู้ขับขี่และผู้ที่นั่งอยู่ในรถยนต์ทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับขี่บนทางด่วน

ห้ามใช้สมาร์ทโฟน/มือถือขณะขับขี่

ห้ามใช้สมาร์ทโฟน/มือถือขณะขับขี่

จอดรถในที่ปลอดภัยข้างถนนก่อนใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ

จำกัดความเร็ว

จำกัดความเร็ว

ส่วนใหญ่จะจำกัดความเร็วบนทางด่วนที่ 80km/h ถึง 100km/h และบนถนนทั่วไปที่ 30km/h ถึง 60km/h

คาร์ซีท

คาร์ซีท

กฎหมายกำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีใช้คาร์ซีท

ความสูง/ความกว้างของรถยนต์

ความสูง/ความกว้างของรถยนต์

ความสูงและความกว้างของรถเช่าอาจแตกต่างจากรถยนต์ที่คุณขับอยู่เป็นประจำ

เครื่องหมายจราจร

จำกัดความเร็ว

จำกัดความเร็ว

หยุด

หยุด

ห้ามจอด/หยุด

ห้ามจอด/หยุด

ห้ามเข้า

ห้ามเข้า

จำกัดความสูง

จำกัดความสูง

การเช่าและคืนต่างสาขา (วันเวย์)

การเช่าและคืนต่างสาขา (วันเวย์)

ห้ามกลับรถ

ห้ามกลับรถ

ห้ามเลี้ยวตัดหน้ารถที่มาจากทางหลัก

ห้ามเลี้ยวตัดหน้ารถที่มาจากทางหลัก

ห้ามแซง

ห้ามแซง

ห้ามจอดรถตั้งแต่ 08:00 ถึง 20:00

ห้ามจอดรถตั้งแต่ 08:00 ถึง 20:00

ขับช้าลง

ขับช้าลง

ข้อมูลอื่นๆ