คำถามที่พบบ่อย

แหล่งรวมคำถามเกี่ยวกับ Times CAR RENTAL

กรุณาตรวจสอบหน้านี้เพื่อหาคำตอบของคุณเกี่ยวกับบริการให้เช่ารถของเรา

คำถามเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นในการเช่า

ฉันต้องใช้อะไรในการเช่ารถ

ทุกคนที่จะเป็นคนขับต้องนำใบอนุญาตขับขี่ที่สามารถใช้ขับขี่ในประเทศญี่ปุ่นได้ หนังสือเดินทาง และอุปกรณ์สำหรับชำระเงินที่ใช้ได้ (โดยทั่วไปให้ชำระผ่านบัตรเครดิต) มาด้วย จะต้องใช้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในวันรับรถ กรุณาชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หากต้องการชำระเป็นเงินสด จะต้องยื่นเอกสารยืนยันตัวตน (ใช้สำเนาได้) เพิ่มเติมจากใบอนุญาตขับขี่

*กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่สากล

ฉันต้องใช้ใบอนุญาตขับขี่แบบใดในการขับรถในประเทศญี่ปุ่น

คุณต้องใช้ใบอนุญาตขับขี่สากลที่ถูกต้องซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจและเป็นไปตามรูปแบบที่ระบุในภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน พ.ศ. 2492

*ผู้ที่ถือใบอนุญาตขับขี่ของสวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส เบลเยียม ไต้หวัน โมนาโก หรือเอสโตเนีย ต้องยืนเอกสารแปลอย่างเป็นทางการที่ออกโดยสหพันธ์รถยนต์ประเทศญี่ปุ่นหรือสถานทูตที่เกี่ยวข้อง

*กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่สากล

ผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้เช่าขับรถได้หรือไม่

ได้

แต่ทุกคนที่จะขับต้องยื่นใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องในวันรับรถ หากไม่สามารถยื่นของทุกคนในวันรับรถ ต้องเตรียมและยื่นสำเนาใบอนุญาตขับขี่ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) และหนังสือเดินทางของคนที่จะขับ

หากไม่พบคำตอบในคำถามที่พบบ่อย กรุณากดที่นี่เพื่อสอบถามทางแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

ผู้ขับขี่มือใหม่ (ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่อายุไม่ถึง 1 ปี) สามารถเช่ารถได้หรือไม่

ได้ ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับวันออกใบอนุญาตขับขี่ เรามีระบบประกันที่มีความครอบคลุมสูงให้ผู้ขับขี่มือใหม่ก็สามารถเช่ารถได้อย่างไร้กังวล ผู้ที่ไม่ค่อยมั่นใจในทักษะด้านการขับรถของตนก็สามารถใช้บริการของเราได้

ผู้สูงอายุเช่ารถได้หรือไม่

ได้ ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับอายุ ทุกคนที่มีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องสามารถเช่ารถได้

คำถามเกี่ยวกับการจอง

จะมีปัญหาหรือไม่หากคนจองเป็นคนละคนกับคนที่จะขับรถ

ไม่มี ผู้ที่จะไม่ขับรถก็สามารถเช่าได้ แต่ต้องยืนยันคนขับคนแรกก่อนเช่า

สามารถจองล่วงหน้าได้กี่วัน

สามารถจองรถล่วงหน้าได้ 6 เดือน และสามารถจองได้ถึง 30 นาที*ก่อนเวลารับรถ

*บางสาขาอาจไม่สามารถรับจองก่อนเวลารับรถ 30 นาทีหรือน้อยกว่าได้

*หากต้องรับรถภายใน 30 นาทีนับจากเวลาเปิดทำการของสาขา ต้องจองภายใน 30 นาทีก่อนปิดทำการของวันก่อนหน้า

สามารถเช่ารถโดยไม่จองได้หรือไม่

ได้ หากมีรถว่างที่สาขา แต่เราแนะนำให้จองเนื่องจากอาจไม่มีรถว่างในช่วงที่มีลูกค้าจำนวนมาก

สามารถยกเลิกการจองได้หรือไม่

ได้ สามารถยกเลิกการจองได้ กรุณาติดต่อเราเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อยกเลิกการจอง ต้องใช้หมายเลขการจองที่ออกให้เมื่อจองและอีเมลแอดเดรสที่ใช้ลงทะเบียนเมื่อจอง ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจอง

การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจอง

ฉันเปลี่ยนแปลงการจองได้หรือไม่

ได้ ต้องใช้หมายเลขการจองที่ออกให้เมื่อจองและอีเมลแอดเดรสที่ใช้ลงทะเบียนเมื่อจองในการเปลี่ยนแปลงการจอง

การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจอง

หากยกเลิกการจอง ฉันต้องจ่ายค่าธรรมเนียมยกเลิกหรือไม่

หากยกเลิกการจอง อาจมีค่าธรรมเนียมยกเลิกการจองตามที่บริษัทกำหนด

แต่จะไม่มีค่าธรรมเนียมยกเลิกหากยกเลิกก่อนวันรับรถ 7 วันขึ้นไป ค่าธรรมเนียมยกเลิกจะมีผลเฉพาะต่อผู้ที่ยกเลิกก่อนวันรับรถ 6 วันหรือน้อยกว่า

ฉันสามารถเช่ารถได้กี่วัน

เรารับจองโดยให้เช่าได้นานที่สุด 1 เดือน

ฉันเลือกรถ AT (เกียร์อัตโนมัติ) หรือ MT (เกียร์ธรรมดา) ได้หรือไม่

ไม่ได้ ไม่สามารถเลือกระบบเกียร์ เรามีเฉพาะรถ AT (เกียร์อัตโนมัติ) เท่านั้น

ฉันเลือกรถไม่สูบบุหรี่ได้หรือไม่

ได้ รถทุกคันของ Times CAR RENTAL เป็นรถไม่สูบบุหรี่

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันมารับรถช้า

กรุณาติดต่อสาขาหากจะไปรับรถช้ากว่าเวลาที่กำหนด หากไม่ติดต่อสาขาจะถือเป็นการยกเลิกการจอง 1 ชั่วโมงหลังเวลารับรถ ซึ่งอาจทำให้ไม่มีรถว่างแล้วเมื่อมารับรถ

คำถามระหว่างการเช่า

ฉันควรทำอย่างไร หากทำรถเสียหาย

In the event that the customer causes an accident or defacement to the vehicle during the rental period, the user shall be required to pay the non-operation charge (NOC) as partial compensation for the loss of earnings incurred for repairs or cleaning, regardless of the degree of damage or the length of time required for repairs/cleaning.
The non-operation charge (NOC) is different from the deductible (paid by the user) in the insurance and compensation system, which is applied in the event of accidents. Please note that this sum is to be paid even if you are subscribed to the Safety Package.

ฉันควรทำอย่างไร หากประสบอุบัติเหตุ

กรุณาปฏิบัติตามกระบวนการด้านล่างนี้เมื่อประสบอุบัติเหตุ:

 1. เคลื่อนย้ายรถไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม
 2. ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทุกคน
 3. แจ้งการเกิดอุบัติเหตุให้ตำรวจทราบ
 4. ตรวจสอบข้อมูลของคู่กรณี
 5. โต๊ะรับรองลูกค้าจากทั่วโลก*

ห้ามต่อรองกันเอง ณ สถานที่เกิดเหตุ ประกันจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ต่อรองกันเองและลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง

*รองรับ 10 ภาษา 24x7 หรือ 365 วันต่อปี

ต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือปัญหาอื่น

ฉันควรทำอย่างไร หากได้รับใบสั่งจากการจอดรถในที่ห้ามจอด

หากพบว่ามีใบสั่งกรณีจอดรถในที่ห้ามจอดที่กระจกหน้ารถ คุณต้องชำระค่าปรับต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ


และยื่นใบสั่งพร้อมทั้งบันทึกการชำระเงินและใบเสร็จรับเงินที่มีตราประทับวันชำระเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของเราเมื่อคืนรถ


หากคุณไม่แสดง "การแจ้งการละเมิดการจราจร" และ "ใบ การชำระเงิน และ ใบเสร็จรับเงิน" เมื่อส่งคืนจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการละเมิดที่จอดรถ 30,000 เยน


*จะได้รับค่าจอดรถในที่ห้ามจอดข้างต้นที่ชำระให้สาขาคืน เมื่อยืนใบสั่ง บันทึกการชำระเงิน และใบเสร็จรับเงินต่อสาขา โดยจะคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่กำหนด (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)

*หากบริษัทได้รับแจ้งให้ชำระค่าปรับจากการจอดรถในที่ห้ามจอดหรือลูกค้าไม่ได้ชำระค่าปรับเต็มจำนวนภายในวันที่กำหนด บริษัทจะดำเนินมาตรการ เช่น ลงทะเบียนชื่อลูกค้าในระบบจัดการข้อมูลของสมาคมรถเช่าทั่วประเทศญี่ปุ่น (All Japan Rent-a-Car Association) ซึ่งลูกค้าที่มีชื่อในระบบจะถูกปฏิเสธการเช่ารถจากบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคม

มีข้อจำกัดด้านระยะทางในการใช้รถเช่าหรือไม่

ไม่มี ไม่มีข้อจำกัดหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะทาง

ฉันพาสัตว์เลี้ยงขึ้นรถได้หรือไม่

ได้ กรุณาจองทางโทรศัพท์หากต้องการนำสัตว์เลี้ยงไปด้วย และต้องแจ้งว่าจะนำสัตว์เลี้ยงไปด้วยเมื่อจอง (รถรุ่นที่สามารถนำสัตว์เลี้ยงขึ้นได้จะต่างกันตามแต่ละสาขา จึงไม่สามารถรับจองออนไลน์ได้) เราอาจปฏิเสธการให้เช่าแม้ว่าคุณจะดำเนินการจองไว้แล้ว ดังนั้น กรุณาแจ้งล่วงหน้า

คำถามเกี่ยวกับการรับรถ

การรับรถมีกระบวนการอะไรบ้างที่จำเป็น

คุณต้องแสดงใบอนุญาตขับขี่ (ของคนขับทุกคน) และหนังสือเดินทางเพื่อการตรวจสอบ และลงนามในสัญญาเช่าเมื่อรับรถ หลังเสร็จกระบวนการข้างต้น กรุณาชำระเงินตามยอดรวมที่ระบุในสัญญา (ต้องชำระเงินเมื่อรับรถ)

*ยกเว้นผู้ที่ชำระเงินล่วงหน้า

จะมีการอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับรถที่เช่า และตรวจสอบสภาพรถถึงรอยหรือความเสียหายอื่นที่มีอยู่แล้วร่วมกับลูกค้า สามารถใช้รถเช่าได้ทันทีหลังตรวจเสร็จ

ฉันต้องนำอะไรไปในการรับรถ

ทุกคนที่จะเป็นคนขับต้องนำใบอนุญาตขับขี่ที่สามารถใช้ขับขี่ในประเทศญี่ปุ่นได้ หนังสือเดินทาง และวิธีชำระเงินที่ใช้ได้ (โดยทั่วไปให้ชำระผ่านบัตรเครดิต) มาด้วย ต้องยื่นสิ่งเหล่านี้พร้อมบัตรส่วนลด หากมี กรุณาชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หากต้องการชำระเป็นเงินสด จะต้องยื่นเอกสารยืนยันตัวตน (ใช้สำเนาได้) เพิ่มเติมจากใบอนุญาตขับขี่

ตัวอย่าง: บัตรประกันสุขภาพ บัตรผู้พำนัก หนังสือเดินทาง ใบรับรองการจดทะเบียนตราประทับ ฯลฯ

ฉันสามารถรับหรือคืนรถนอกเวลาทำการได้หรือไม่

ไม่ได้ กรุณารับและคืนรถภายในเวลาทำการของสาขานั้น ๆ

ฉันเปลี่ยนแปลงการจองเมื่อรับรถได้หรือไม่

ได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจอง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อรับรถ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการจองของลูกค้าท่านอื่นและแจ้งรายละเอียดให้ทราบหากสามารถเปลี่ยนได้ และเจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงหากมีลูกค้าท่านอื่นจองเอาไว้แล้ว

หากฉันลืมนำใบอนุญาตขับขี่มา ยังสามารถเช่ารถตามที่จองไว้ได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณไม่สามารถเช่ารถได้หากไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่และหนังสือเดินทางเมื่อรับรถ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ลืมนำเอกสารที่จำเป็นมาในวันรับรถ

ฉันสามารถขอให้มาส่งรถที่บ้านได้หรือไม่

ไม่ได้ เราไม่มีบริการส่งที่บ้าน กรุณามาที่สาขาที่ใกล้ที่สุดสำหรับการติดต่อสอบถาม

ฉันสามารถขอให้มาส่งรถที่สถานีรถไฟหรือโรงแรมได้หรือไม่

ได้ บางสาขามีบริการส่งและรับที่สถานีรถไฟและโรงแรม ซึ่งบริการและค่าธรรมเนียมจะต่างกันตามพื้นที่และระยะเวลาเช่า กรุณาสอบถามสาขาที่ต้องการโดยตรงเมื่อจองหรือติดต่อศูนย์รับเรื่อง (คอลเซ็นเตอร์) ของเรา

ฉันสามารถขอให้มาส่งรถที่สนามบินได้หรือไม่

หลายสาขาตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกภายในทุกสนามบินหลักในประเทศญี่ปุ่น กรุณาติดต่อสาขาเหล่านี้ เจ้าหน้าที่ของสาขาที่อยู่ห่างจากสนามบินสามารถไปรับคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรุณาสอบถามสาขาโดยตรงเมื่อจองหรือติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของเรา

คำถามเกี่ยวกับการคืนรถ

ฉันต้องระวังเรื่องอะไรในการคืนรถ

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ลืมอะไรไว้ในรถ เราไม่สามารถรับผิดชอบของที่ลืมไว้หรือทรัพย์สินที่สูญหายได้

ฉันสามารถคืนรถที่ต่างสาขาได้หรือไม่

ได้ เรามีบริการเช่าและคืนต่างสาขา (วันเวย์) ที่สามารถคืนรถที่คนละสาขากับสาขาที่เช่ารถได้ อาจมีค่าธรรมเนียมการเช่าและคืนต่างสาขา (วันเวย์) ตามระยะทางระหว่างสาขาที่รับรถและคืนรถ

คุณมีบริการเช่าและคืนต่างสาขา (วันเวย์) หรือไม่

ได้ มีบริการนี้หากทั้งสาขาที่รับรถและคืนรถเป็นสาขาที่บริหารโดย Times CAR RENTAL กรุณาติดต่อสาขาที่จะรับรถสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเช่าและคืนต่างสาขา (วันเวย์) สามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการเช่าและคืนต่างสาขา (วันเวย์) จากการจำลองราคาได้ด้วย

*รถบางรุ่นอาจไม่สามารถใช้บริการนี้ เนื่องจากข้อจำกัดของที่จอดรถของสาขานั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า

หากฉันขยายเวลาเช่าระหว่างช่วงที่เช่าอยู่ จะคำนวณค่าเช่าอย่างไร

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมดจะคำนวณเป็นระบบค่าเช่ารายชั่วโมง ซึ่งจะเป็นไปตามตารางราคาของ Times CAR RENTAL

ราคาโปรโมชั่นและส่วนลดทั้งหมดจะมีผลเมื่อคำนวณค่าธรรมเนียมการขยายเวลาด้วย

ฉันสามารถขอคืนเงินหากคืนรถเร็วกว่ากำหนดวันคืนเดิมได้หรือไม่

ได้ สำหรับการยกเลิกก่อนหมดสัญญา กรุณาติดต่อสาขาที่คุณรับรถก่อนกลับบ้าน จะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกก่อนหมดสัญญาเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ไม่ได้ใช้รถ และจะได้รับเงินคืนในส่วนที่เหลือ

ฉันควรทำอย่างไร หากไม่สามารถคืนรถโดยเติมน้ำมันเต็มถัง

คุณสามารถคืนรถที่สาขาทั้งแบบนั้น และกรุณาชำระค่าธรรมเนียมการเติมน้ำมันแทนตามระยะทางที่ใช้ไปตามที่บริษัทกำหนด

คำถามเกี่ยวกับการชำระเงิน

คำนวณค่าเช่าอย่างไร

ค่าเช่าจะขึ้นอยู่กับรุ่นของรถและความยาวของระยะเวลาเช่า หากลูกค้าต้องการบริการเสริม อุปกรณ์เสริม แพ็กเกจรวมค่าชดเชย หรือบริการอื่น ๆ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาพื้นฐานตามสิ่งที่เพิ่มขึ้นมา

ฉันสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่

ได้ ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้

ฉันสามารถชำระเงินด้วยเงินสดได้หรือไม่

ได้ ปกติเราจะรับชำระด้วยบัตรเครดิต แต่หากจองล่วงหน้า เราอนุญาตให้ชำระเป็นเงินสดที่สาขาที่จะรับรถได้ หากต้องการชำระเป็นเงินสด จะต้องยื่นเอกสารยืนยันตัวตน (ใช้สำเนาได้) เพิ่มเติมจากใบอนุญาตขับขี่ คุณต้องชำระด้วยบัตรเครดิตหากไปเช่าที่สาขาโดยไม่ได้จอง

มีส่วนลดสำหรับผู้พิการหรือไม่

ไม่มี เราไม่มีส่วนลดสำหรับผู้พิการ

ราคาต่างกันตามพื้นที่และฤดูกาลหรือไม่

ได้ ค่าเช่าจะต่างกันตามทั้งพื้นที่และฤดูกาล กรุณาดู [รถยนต์และราคา] สำหรับรายละเอียดราคาจริง

ฉันต้องชำระค่าเช่าเมื่อใด

กรุณาชำระค่าเช่าเมื่อรับรถที่สาขา

คำถามเกี่ยวกับรถยนต์และบริการเสริม

รถทุกคันมีระบบนำทางด้วย GPS หรือไม่

ไม่ใช่ บางคันไม่มีระบบนำทาง หากคุณต้องการใช้รถที่มีระบบนำทาง กรุณาใส่เครื่องหมายในช่อง [ระบบนำทาง] เมื่อจองรถทางเว็บไซต์

คู่มือการใช้ระบบนำทางด้วย GPS

รถทุกคันมีอุปกรณ์ ETC หรือไม่

ไม่ใช่ บางรุ่นไม่มีอุปกรณ์ ETC หากคุณต้องการใช้รถที่มีอุปกรณ์ ETC กรุณาใส่เครื่องหมายในช่อง [ETC] ในหมวดอุปกรณ์เสริม เมื่อจองรถทางเว็บไซต์

มีบัตร ETC ให้เช่าหรือไม่

ได้ สาขาในบางพื้นที่มีบัตร ETC ให้เช่า

สาขาที่มีบัตร ETC ให้เช่า

รถทุกคันมีอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อกับ iPod หรือไม่

ไม่ใช่ ฟังก์ชันนี้จะต่างกันตามแต่ละสาขา กรุณาสอบถามสาขาที่จะรับรถโดยตรง

ฉันสามารถระบุเกรดและสีของรถได้หรือไม่

ไม่ได้ เนื่องจากข้อจำกัดของรถที่เรามี จะไม่สามารถระบุรุ่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรุ่นรถ ปีที่ผลิต เกรด และสี คุณสามารถเลือกได้เพียงคลาสของรถเท่านั้น

มียางรถสำหรับวิ่งบนหิมะ (Studless tire) โซ่พันล้อรถ ที่ยึดสโนว์บอร์ด และอุปกรณ์อื่น ๆ ให้เช่าหรือไม่

ได้ บริการที่มีและค่าธรรมเนียมจะต่างกันตามพื้นที่และระยะเวลาเช่า กรุณาสอบถามศูนย์รับเรื่อง (คอลเซ็นเตอร์) ของเราเมื่อจอง

มีคาร์ซีทหรือบูสเตอร์ซีทให้เช่าหรือไม่

ได้ มีคาร์ซีท ฯลฯ หลายแบบตามอายุและความสูงของเด็ก กรุณาระบุความต้องการเมื่อจอง และลูกค้าสามารถใช้คาร์ซีท ฯลฯ ของตนได้ด้วย กรุณาดูลิงก์ด้านล่างนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมบริการเสริม

*ลูกค้าต้องติดตั้งคาร์ซีท ฯลฯ ด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ของเราอาจให้ความช่วยเหลือ แต่ขอให้ลูกค้าตรวจสอบว่าติดตั้งถูกต้องหรือไม่ด้วยตนเอง

คำถามเกี่ยวกับระบบประกันและความคุ้มครอง

ฉันต้องซื้อแพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package) หรือแพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package) หรือไม่

ไม่จำเป็น ไม่มีการบังคับให้ซื้อแพ็กเกจเหล่านี้ สามารถเลือกแพ็กเกจได้เมื่อจองหรือเมื่อรับรถ

จะเกิดอะไรขึ้น หากฉันประสบอุบัติเหตุแต่ไม่ได้ซื้อแพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)

รถเช่าของเราทั้งหมดมีประกันชดเชยความเสียหายต่อบุคคลไม่จำกัด (การรับผิดส่วนแรก: 50,000 เยน) ชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่จำกัด (การรับผิดส่วนแรก: 50,000 เยน) ชดเชยความเสียหายต่อบุคคล (คนขับและผู้โดยสาร) สูงสุด 30,000,000 เยน และชดเชยความเสียหายต่อรถตามราคาตลาด (การรับผิดส่วนแรก: 50,000 - 100,000 เยน) ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ในค่าเช่าแล้ว ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายในส่วนของการรับผิดส่วนแรก และจะมีค่าธรรมเนียมการไม่สามารถดำเนินงานได้ด้วย

ประกันครอบคลุมคนขับทุกคนหรือไม่

ทุกคนที่ลงทะเบียนเป็นคนขับเมื่อรับรถจะได้รับการครอบคลุมเหมือนผู้จอง

สอบถามเกี่ยวกับสิ่งของที่สูญหาย

ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันทิ้งของใช้ในรถไว้ในรถ

กรุณาติดต่อเราโดยInquiry Form. โปรดอธิบายรูปร่างและคุณสมบัติภายนอกของรายการที่หายไป

ฉันสามารถติดต่อ โต๊ะรับรองลูกค้าจากทั่วโลก ผ่านแบบฟอร์มสอบถามเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่?

เรารับการสอบถามเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น

สามารถรับสิ่งของที่สูญหายไปยังสถานที่นอกประเทศญี่ปุ่นได้หรือไม่?

สินค้าที่สูญหายทั้งหมดจะถูกส่งไปยังลูกค้าโดยบริการด่วนระหว่างประเทศที่เรียกว่า "TUMOCA Express" หลังจากคำแนะนำการบริการจากเราโปรดติดต่อ TUMOCA Express เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าจัดส่งหรือสถานที่จัดส่ง

ฉันต้องการให้ Times CAR RENTAL จัดส่งของที่หายไปแทนที่จะจัดส่งโดย TUMOCA Express

สินค้าที่สูญหายทั้งหมดจะถูกจัดส่งโดย TUMOCA Express เราต้องขออภัยในความไม่สะดวก.

ค่าจัดส่งเท่าไหร่?

เนื่องจากเหตุผลที่สินค้าที่สูญหายถูกจัดส่งและจัดการโดย TUMOCA Express, Times CAR RENTAL จึงไม่สามารถเข้าถึงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดส่งได้

คุณช่วยจัดส่งสิ่งของที่หายไปให้เพื่อนในญี่ปุ่นได้ไหม

หากคุณต้องการทำเช่นนั้นโปรดระบุคำขอของคุณในแบบฟอร์มสอบถาม

คุณสามารถจัดส่งสินค้าที่สูญหายไปให้เพื่อนต่างประเทศได้หรือไม่?

โปรดสอบถาม TUMOCA Express เกี่ยวกับที่อยู่สำหรับจัดส่ง

สินค้าที่สูญหายจะถูกเก็บไว้และเก็บไว้นานแค่ไหน?

รายการที่สูญหายจะถูกเก็บไว้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเช่ารถของ Times รายการที่ไม่มีการอ้างสิทธิ์จะถูกกำจัดหลังจากผ่านช่วงเวลาการเก็บรักษาไปแล้ว กรุณาคลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บรักษา

คำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์

การเปิดดูหน้านี้มีสเปคทางคอมพิวเตอร์ที่แนะนำอย่างไร

การเปิดดูหน้านี้มีระบบปฏิบัติการและเบราว์เซอร์ที่แนะนำดังต่อไปนี้

คอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการ

 • Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
 • Mac OS 10.13 หรือใหม่กว่า

เบราว์เซอร์

 • Internet Explorer 11
 • Safari (เวอร์ชันล่าสุด)
 • Google Chrome (เวอร์ชันล่าสุด)
 • Firefox (เวอร์ชันล่าสุด)
 • Microsoft Edge (เวอร์ชันล่าสุด)

สมาร์ทโฟน

ระบบปฏิบัติการ

 • iOS9 หรือใหม่กว่า
 • Andriod 5.x หรือใหม่กว่า

เบราว์เซอร์

 • Safari (เวอร์ชันล่าสุด)
 • Google Chrome (เวอร์ชันล่าสุด)

ฉันโพสต์ลิงก์มายัง Times CAR RENTAL จากเว็บไซต์หรือบล็อกของฉันได้หรือไม่

ได้ เรามีนโยบายเปิดเกี่ยวกับการลิงก์มายังเว็บไซต์ของเรา แต่ต้องอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้ก่อนติดตั้งลิงก์

ข้อควรระวัง

ห้ามติดตั้งลิงก์จากอีเมลหรือเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาต่อไปนี้

 • กระดานข่าว
 • เนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของสังคม
 • เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรืออาจผิดกฎหมาย
 • เนื้อหาที่เป็นการให้ร้ายหรือทำให้เสื่อมเสียต่อบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และพนักงาน
 • เนื้อหาที่เป็นการใส่ร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของสินค้าหรือบริการของบริษัทและบริษัทในเครือ
 • เนื้อหาที่ Times CAR RENTAL พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม

URL สำหรับติดตั้งลิงก์

ทุกลิงก์ต้องมายังหน้าหลักของเว็บไซต์ Times CAR RENTAL เท่านั้น เราไม่แนะนำให้ใช้ลิงก์ตรงที่เชื่อมต่อกับเนื้อหาต่างๆ เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหน้าอื่นๆ

เราแนะนำให้ตั้งค่าลิงก์ให้เปิดหน้าต่างใหม่และแสดงหน้าหลัก

คำถามเกี่ยวกับ Times CAR RENTAL

มีสาขาที่ไหนบ้าง

สาขาของ Times CAR RENTAL ตั้งอยู่ที่สถานีชินคันเซ็นและอาคารผู้โดยสารหลักทั่วประเทศญี่ปุ่น

กดที่นี่เพื่อค้นหาสาขา