ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท TIMES MOBILITY CO., LTD.
วันที่ก่อตั้ง 8 พฤศจิกายน 1965
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ 2-20-4 Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan
ประธาน โนริฟูมิ คาวากามิ
เงินทุน 500 ล้านเยน (ณ วันที่ 30 เมษายน 2020)
ผู้ถือหุ้น PARK 24 CO., LTD.(อัตราส่วนเงินทุน: 100%)
ขอบเขตธุรกิจ
  • ให้เช่ารถยนต์
  • ใช้รถร่วมกัน
  • ขายรถยนต์มือสอง
จำนวนพนักงาน 1,254 คน (ณ วันที่ 30 เมษายน 2020)
จำนวนสาขา 367 คน (ณ วันที่ 30 เมษายน 2020)
จำนวนรถยนต์ 27,715 คันสำหรับรถเช่า
รถร่วม 27,870 คัน (ณ วันที่ 30 เมษายน 2020)