การรับรถ คืนรถ และชำระเงิน

หากคุณจองรถไว้ คุณจะสามารถเริ่มขับรถได้ในทันทีที่คุณมาถึงญี่ปุ่น! ขั้นตอนต่อไปก็คือการรับรถโดยจะมีการอธิบายรายการและขั้นตอนที่จำเป็นเมื่อรับรถ

คุณจะต้องคืนรถหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง โดยจะมีการอธิบายขั้นตอน สิ่งที่จำเป็น และการชำระค่าธรรมเนียมเมื่อคืนรถ

ขั้นตอนการรับรถ

1. ไปที่สาขาของรถเช่าและแสดงเอกสาร

1. ไปที่สาขาของรถเช่าและแสดงเอกสาร

คุณจะต้องแสดงหนังสือเดินทางของคุณหากใบอนุญาตขับขี่ที่คุณมีเป็นใบอนุญาตขับขี่สากลซึ่งออกโดยประเทศที่เป็นสมาชิกอนุสัญญาเจนีวา (Geneva Convention)

2. ฟังคำอธิบายของพนักงานและตรวจสอบรถ

2. ฟังคำอธิบายของพนักงานและตรวจสอบรถ

ตรวจสอบสภาพรถ เช่น รอยขีดข่วนที่มีและองศาของกระจกมองหลัง

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและประเภทน้ำมันที่ถูกต้องสำหรับรถ

3. การตรวจสอบด้วยตนเอง

3. การตรวจสอบด้วยตนเอง

ลูกค้าที่ต้องการคาร์ซีทสำหรับทารกและคาร์ซีทจะต้องตรวจสอบว่ามีการติดตั้งคาร์ซีทอย่างถูกต้องและยึดอยู่กับเบาะนั่งอย่างมั่นคงหรือไม่ โดยลูกค้าจะต้องตรวจสอบด้วยตนเองจนแน่ใจ

ผู้ขับขี่และผู้โดยสารควรคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา นอกจากนี้ กฎหมายยังกำหนดให้ผู้โดยสารในที่นั่งด้านหลังคาดเข็มขัดนิรภัยเช่นกัน

ใส่บัตร ETC ไว้ในเครื่อง ETC หากจำเป็น

สิ่งที่ควรทราบ

ก่อนอื่น เราขอแนะนำให้อ่านกฎจราจรในญี่ปุ่นและข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ที่เช่าเพื่อให้แน่ใจว่าจะขับขี่ได้อย่างปลอดภัย

ญี่ปุ่นมีกฎพิเศษเกี่ยวกับการจราจร สัญญาณไฟ การใช้เครื่อง ETC บนทางด่วนและการขับรถเช่า เตรียมสิ่งที่จำเป็นก่อนขับรถ

ขั้นตอนการคืนรถ

เมื่อคุณสิ้นสุดการเดินทาง ให้คืนรถ ณ สาขาที่คุณรับรถมา หากได้จองรถเช่าแบบเช่าและคืนต่างสาขา (วันเวย์) ให้คืนรถ ณ สาขาที่ระบุไว้

1. การเติมน้ำมันก่อนคืนรถ

1. การเติมน้ำมันก่อนคืนรถ

คืนรถที่มีน้ำมันเต็มถังโดยเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมัน
ถามพนักงานเกี่ยวกับเส้นทางไปปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุด

เมื่อคืนรถตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เติมน้ำมันผิดประเภท

แม้ในญี่ปุ่นจะมีปั๊มน้ำมันแบบบริการตนเองมากขึ้น แต่เราขอแนะนำให้เติมน้ำมัน ณ ปั๊มน้ำมันที่มีพนักงาน หากคุณไม่มั่นใจในการอ่านภาษาญี่ปุ่น

พนักงาน ณ ปั๊มน้ำมันที่มีพนักงานจะเติมเชื้อเพลิงที่ถูกต้องสำหรับรถที่ใช้งาน

2. การคืนรถ ณ สาขาของรถเช่าที่ระบุไว้

2. การคืนรถ ณ สาขาของรถเช่าที่ระบุไว้

แจ้งพนักงานเมื่อคุณมาถึงสาขาที่จะส่งคืน ตรวจสอบสภาพรถร่วมกับพนักงานของสาขา

ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดจากการขยายเวลาหรือบริการอื่นๆ

แสดงใบเสร็จรับเงินจากปั๊มน้ำมัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ลืมสิ่งของส่วนตัวไว้ในรถ

เผื่อเวลาคืนรถไว้มากพอควรโดยคำนึงถึงสภาพการจราจรที่หนาแน่น

การเปลี่ยนแปลงการชำระเงิน

การขยายเวลา

ติดต่อโต๊ะรับรองลูกค้าล่วงหน้าหากคุณต้องการขยายระยะเวลาเช่า ชำระค่าธรรมเนียมการขยายเวลาเมื่อคืนรถ

เติมน้ำมัน

ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเติมน้ำมันที่แยกต่างหาก หากคืนรถโดยไม่เติมน้ำมันเต็มถัง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการเติมน้ำมันจะคำนวณตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดตามระยะทางที่เดินทาง

การยกเลิกก่อนหมดสัญญา

ติดต่อโต๊ะรับรองลูกค้าก่อนไปที่สาขาหากคุณต้องการคืนรถเร็วกว่าวันคืนรถที่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญา

บริษัทจะคืนยอดคงเหลือของระยะเวลาที่ไม่ได้ใช้ให้ อย่างไรก็ตาม จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกก่อนหมดสัญญา

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกก่อนหมดสัญญา = (ค่าเช่ารถตามระยะเวลาของข้อตกลงการเช่า - ค่าเช่ารถตามระยะเวลาเช่าจนถึงเวลาบอกเลิก) x 50%

จำนวนเงินคืน = ยอดคงเหลือ ‒ ค่าธรรมเนียมการยกเลิกก่อนหมดสัญญา

ตั้งแต่การจองจนถึงการคืนรถ

ข้อมูลอื่นๆ