วิธีจองรถ

เราขอแนะนำให้คุณจองรถเช่าล่วงหน้า ส่วนนี้เป็นการอธิบายขั้นตอนตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการจองไปจนถึงการรับรถ

1. เลือกสาขาที่จะเช่ารถและระยะเวลาการเช่าที่เว็บไซต์ Times CAR RENTAL

เลือกสาขาที่จะเช่ารถและระยะเวลาการเช่าที่เว็บไซต์ Times CAR RENTAL

เลือกว่าจะเช่ารถจากสาขาใด รวมถึงวันและเวลาในการเช่ารถที่เหมาะสมกับกำหนดการของคุณ

คุณสามารถใช้บริการเช่าแบบขาเดียวได้ (รับรถที่สาขาหนึ่งแล้วคืนรถที่สาขาอื่น)

2. เลือกรุ่นรถและอุปกรณ์เสริม

เลือกรุ่นรถและอุปกรณ์เสริม

เลือกประเภทรถยนต์และอุปกรณ์เสริมที่ต้องการเช่าตามความต้องการของคุณ

3. เลือกคลาสรถและโปรโมชั่น

เลือกคลาสรถและโปรโมชั่น

เลือกคลาสของรถที่คุณต้องการ หากมี “โปรโมชั่น” แสดงขึ้นมา คุณจะสามารถรับสิทธิประโยชน์จากโปรโมชั่นนั้นได้

4. เลือกแพ็กเกจรวมค่าชดเชยและบริการเสริม

เลือกแพ็กเกจรวมค่าชดเชยและบริการเสริม

เลือกแพ็กเกจรวมค่าชดเชยที่คุณต้องการ เลือกบริการเสริมหากจำเป็นแล้วระบุจำนวนที่ต้องการ

5. ระบุข้อมูลลูกค้า

ระบุข้อมูลลูกค้า

ระบุข้อมูลลูกค้าที่จำเป็น

6. ยืนยันและทำการจองให้เสร็จสิ้น

ยืนยันและทำการจองให้เสร็จสิ้น

ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการจองและข้อมูลลูกค้าที่แสดงบนหน้าจอ

เมื่อเสร็จสิ้นการจองแล้ว คุณจะได้รับรายละเอียดการจองทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

การยืนยัน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการจอง

การยืนยัน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการจอง

สามารถตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง และยกเลิกการจองได้จากด้านบนของหน้าเพจหรือลิงก์ด้านล่าง

โปรดเตรียมที่อยู่อีเมลและหมายเลขการจองเอาไว้ให้พร้อม

หากยกเลิกการจอง อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามที่บริษัทกำหนดไว้ล่วงหน้า

คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองหากยกเลิกการจองก่อนกำหนดการรับรถ 6 วันหรือน้อยกว่านั้น

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองอาจมีมูลค่าสูงสุด 6,600 เยน (รวมภาษี)

แต่ถ้าเป็นการจองรถไมโครบัส คุณอาจถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการยกเลิกสูงสุด 13,200 เยน (รวมภาษี)

คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง หากยกเลิกภายใน 24 ชั่วโมงหลังทำการจอง

1. เลือกสาขาที่จะเช่ารถและระยะเวลาการเช่าที่เว็บไซต์ Times CAR RENTAL

เลือกสาขาที่จะเช่ารถและระยะเวลาการเช่าที่เว็บไซต์ Times CAR RENTAL

เลือกว่าจะเช่ารถจากสาขาใด รวมถึงวันและเวลาในการเช่ารถที่เหมาะสมกับกำหนดการของคุณ

คุณสามารถใช้บริการเช่าแบบขาเดียวได้ (รับรถที่สาขาหนึ่งแล้วคืนรถที่สาขาอื่น)

2. เลือกรุ่นรถและอุปกรณ์เสริม

เลือกรุ่นรถและอุปกรณ์เสริม

เลือกประเภทรถยนต์และอุปกรณ์เสริมที่ต้องการเช่าตามความต้องการของคุณ

3. เลือกคลาสรถและโปรโมชั่น

เลือกคลาสรถและโปรโมชั่น

เลือกคลาสของรถที่คุณต้องการ หากมี “โปรโมชั่น” แสดงขึ้นมา คุณจะสามารถรับสิทธิประโยชน์จากโปรโมชั่นนั้นได้

4. เลือกแพ็กเกจรวมค่าชดเชยและบริการเสริม

เลือกแพ็กเกจรวมค่าชดเชยและบริการเสริม

เลือกแพ็กเกจรวมค่าชดเชยที่คุณต้องการ เลือกบริการเสริมหากจำเป็นแล้วระบุจำนวนที่ต้องการ

5. ระบุข้อมูลลูกค้า

ระบุข้อมูลลูกค้า

ระบุข้อมูลลูกค้าที่จำเป็น

6. ยืนยันและทำการจองให้เสร็จสิ้น

ยืนยันและทำการจองให้เสร็จสิ้น

ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการจองและข้อมูลลูกค้าที่แสดงบนหน้าจอ

เมื่อเสร็จสิ้นการจองแล้ว คุณจะได้รับรายละเอียดการจองทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

การยืนยัน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการจอง

การยืนยัน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการจอง

สามารถตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง และยกเลิกการจองได้จากด้านบนของหน้าเพจหรือลิงก์ด้านล่าง

โปรดเตรียมที่อยู่อีเมลและหมายเลขการจองเอาไว้ให้พร้อม

หากยกเลิกการจอง อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามที่บริษัทกำหนดไว้ล่วงหน้า

คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองหากยกเลิกการจองก่อนกำหนดการรับรถ 6 วันหรือน้อยกว่านั้น

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองอาจมีมูลค่าสูงสุด 6,600 เยน (รวมภาษี)

แต่ถ้าเป็นการจองรถไมโครบัส คุณอาจถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการยกเลิกสูงสุด 13,200 เยน (รวมภาษี)

คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง หากยกเลิกภายใน 24 ชั่วโมงหลังทำการจอง

ตั้งแต่การจองจนถึงการคืนรถ

ข้อมูลอื่นๆ