สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการเป็นครั้งแรก

ในส่วนนี้จะอธิบายวิธีใช้บริการของเราสำหรับผู้ที่เช่ารถในญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก และสำหรับผู้ที่เช่ารถจาก Times CAR RENTAL เป็นครั้งแรก

ผู้ที่อยากขับรถในญี่ปุ่นแต่ไม่ทราบขั้นตอนต่าง ๆ สามารถศึกษาข้อมูลเหล่านี้ได้เช่นกัน เพราะจะช่วยให้เช่ารถขับได้อย่างสบายใจ

วิธีจองรถ

วิธีจองรถ

ส่วนนี้เป็นการอธิบายง่าย ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การจองไปจนถึงการรับรถ

การรับรถ คืนรถ และชำระเงิน

การรับรถ คืนรถ และชำระเงิน

ส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกฎในการคืนรถที่เช่า การยกเลิกก่อนหมดสัญญา และการชำระค่าเช่า

การเลือกรถ

การเลือกรถ

ส่วนนี้ให้คำแนะนำว่าควรเช่ารถแบบใดเมื่อขับรถในญี่ปุ่น และแนะนำรถสำหรับการใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ

วิธีใช้ระบบนำทางด้วย GPS

วิธีใช้ระบบนำทางด้วย GPS

ส่วนนี้เป็นคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีใช้ระบบนำทางด้วย GPS