กฎเกี่ยวกับระบบการประกันและการชดเชย

การประกันภัย

Times CAR RENTAL จะกำหนดค่าชดเชยที่จำกัดตามจำนวนเงินต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับบริการรถเช่าของเราได้อย่างสบายใจ

 • ค่าชดเชยสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย: ไม่จำกัด
 • ค่าชดเชยสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน: ไม่จำกัด (ค่าเสียหายส่วนแรก 50,000 เยน ดูรายละเอียดได้ที่บันทึกด้านล่าง)
 • ค่าชดเชยสำหรับความเสียหายต่อรถยนต์: ไม่จำกัด (ค่าเสียหายส่วนแรก 50,000 เยน ดูรายละเอียดได้ที่บันทึกด้านล่าง)
 • ค่าชดเชยสำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคล สูงสุด 30,000,000 เยนต่อคน

*ค่าเสียหายส่วนแรกที่กำหนดไว้ข้างต้นจะมีผลใช้บังคับเมื่อเลือกแพ็คเกจพื้นฐาน (Basic Package)

*ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อเลือกแพ็คเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package) หรือแพ็คเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)

*จะไม่มีการชำระค่าชดเชย หากเข้าข่ายตามการตัดสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ค่าธรรมเนียมของค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีที่หาคู่กรณีไม่ได้ (Excess) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

 • เมื่อความเสียหายเกินขอบเขตค่าชดเชย
 • ค่าเสียหายส่วนแรก (Deductable) สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน (50,000 เยน)
 • ค่าเสียหายส่วนแรก (Deductable) 100,000 เยน สำหรับไมโครบัส รถบรรทุกสินค้าทั่วไปและรถที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ และ 50,000 เยน สำหรับรถประเภทอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับช่วงที่รถใช้งานไม่ได้ (Non-Operation Charge)

แพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)

แพ็คเกจนี้จ่ายความชดเชยสำหรับค่าเสียหายส่วนแรกของความเสียหายต่อทรัพย์สิน (Deductable) (50,000 เยน) และค่าเสียหายส่วนแรก (Deductable) สำหรับการประกันภัยรถยนต์ (50,000 เยน / 100,000 เยนสำหรับไมโครบัส รถบรรทุกสินค้าทั่วไปและรถที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ) ซึ่งคุณจะต้องชำระในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

ค่าธรรมเนียมการประกันภัย รุ่นและคลาส
1,100 เยน/24 ชั่วโมง C-0・ C-1・ C-2・ M-2・ S-2
1,430 เยน/24 ชั่วโมง C-3・ M-3・ M-4・ S-4・ W-1・ W-2・ W-4・ O-2・ O-3・ O-4
2,200 เยน/24 ชั่วโมง M-5・ W-5・ W-6・ X-2・ U-1

*ราคารวมภาษีและคำนวณด้วยค่าเช่าหนึ่งเดือนเทียบเท่ากับค่าเช่า 15 วัน
*จะไม่มีการชำระค่าชดเชย หากเข้าข่ายตามการตัดสิทธิ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย
*ราคาที่แสดงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%

แพ็คเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)

แพ็กเกจนี้จะยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายสำหรับช่วงที่รถใช้งานไม่ได้ซึ่งต้องจ่ายในกรณีของอุบัติเหตุ เป็นแพ็คเกจรวมค่าชดเชยที่ให้บริการเสริมต่างๆ เพื่อความสบายใจของคุณ รวมถึงค่าชดเชยสำหรับยางแบน ความเสียหายของยางและดุมล้อ (hubcap) สูญหาย ซึ่งมักจะไม่ครอบคลุมในประกันภัยรถยนต์ รวมถึงให้ความช่วยเหลือทางถนนที่ครบครัน

ค่าธรรมเนียมการประกันภัย

1,100 เยน/24 ชั่วโมง
ราคาเพิ่มจากค่าธรรมเนียมแพ็คเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package)
*ราคาที่แสดงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%

ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับช่วงที่รถใช้งานไม่ได้

ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับช่วงที่รถใช้งานไม่ได้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

การช่วยเหลือบนท้องถนนที่ครอบคลุม

 • บริการรถพ่วงไปยังศูนย์ซ่อมที่กำหนด
  *รวมอยู่ในค่าชดเชยรถ
 • การปลดล็อค
 • การพ่วงแบตเตอรี่
 • การเปลี่ยนยาง
 • การบริการเติมน้ำมันในกรณีที่น้ำมันหมด: ประมาณ 10 ลิตร
  * เรียกเก็บค่าน้ำมันจากลูกค้า
 • การพ่วงรถยนต์ออกจากร่องหรือขึ้นมาบนถนน
 • การดูแลเหตุการฉุกเฉินอื่นๆ: การซ่อมแซมขั้นพื้นฐานซึ่งสามารถทำได้ภายใน 30 นาทีหรือน้อยกว่า

ค่าธรรมเนียมการไม่ดำเนินการ (NOC)

ในกรณีที่ลูกค้าทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือทำให้เสียโฉมซึ่งต้องมีการซ่อมแซมหรือทำความสะอาดกับรถ NOC คือจำนวนเงินที่ต้องชำระเมื่อลูกค้าถูกเรียกเก็บส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียรายได้ระหว่างระยะเวลาของการซ่อมแซม เมื่อรถใช้งานไม่ได้

ในกรณีที่รถใช้งานได้

อัตรา รุ่นและคลาส
20,000 เยน C-0・ C-1・ C-2・ M-2・ S-2
JPY 30,000 C-3・ M-3・ M-4・ S-4・ W-1・ W-2・ W-4・ O-2・ O-3・ O-4
50,000 เยน M-5・ W-5・ W-6・ X-2・ U-1

ในกรณีที่รถยนต์ไม่สามารถใช้งานได้

อัตรา รุ่นและคลาส
50,000 เยน C-0・ C-1・ C-2・ M-2・ S-2
70,000 เยน C-3・ M-3・ M-4・ S-4・ W-1・ W-2・ W-4・ O-2・ O-3・ O-4
100,000 เยน M-5・ W-5・ W-6・ X-2・ U-1

* ต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับช่วงที่รถใช้งานไม่ได้แม้จะสมัครแพ็คเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย (Safety Package) แล้วก็ตาม แต่ไม่จำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับช่วงที่รถใช้งานไม่ได ้หากสมัครแพ็กเกจยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายแบบไร้กังวล (Super Safety Package)
*ค่าใช้จ่ายสำหรับช่วงที่รถใช้งานไม่ได้จะได้รับยกเว้นภาษี