ข้อตกลงในการเช่า

ส่วนนี้เป็นเนื้อหาสำหรับข้อตกลงการเช่าของ Times CAR RENTAL โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ระบุไว้อย่างละเอียดก่อนที่จะเช่ารถ

 • ส่วนนี้เป็นเนื้อหาของกฎเกี่ยวกับค่าบริการที่เรียกเก็บสำหรับบริการของเรา

 • กฎเกี่ยวกับระบบการประกันและการชดเชย

  ส่วนนี้เป็นเนื้อหาของกฎเกี่ยวกับระบบการประกันและการชดเชยของเรา ซึ่งรับรองว่าผู้ใช้สามารถเช่าและใช้รถเช่าได้อย่างสบายใจ

 • การยกเลิกสัญญาก่อนเวลาและกฎอื่นๆ

  ส่วนนี้เป็นเนื้อหาของกฎเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินที่เกิดขึ้นเมื่อไม่ได้ใช้รถเช่าในช่วงเวลาที่เช่าและมีการยกเลิกสัญญาก่อนเวลา

 • นโยบายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

  ส่วนนี้เป็นเนื้อหาของข้อควรระวังและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นเมื่อเดินทางด้วยรถเช่าพร้อมกับสัตว์เลี้ยง

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Times CAR RENTAL

  ส่วนนี้เป็นเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการรถเช่าที่ต้องได้รับการยินยอมระหว่างผู้ใช้และ Times CAR RENTAL

  ▶ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564ที่นี่

  ▶ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564ที่นี่

 • เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมัน

  มาตรฐานของ Times CAR RENTAL เกี่ยวกับการเติมน้ำมัน

 • การแสดงข้อมูลตามธุรกรรมเชิงพาณิชย์ที่ระบุของ Times CAR RENTAL