แจ้งการปิดเว็บไซต์ในไทย

ขอขอบคุณสำหรับการเข้าถึงไซต์ภาษาไทยของ Times CAR RENTAL
โดยสุจริต เว็บไซต์ภาษาไทยของ Times CAR RENTAL ได้ยุติการให้บริการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2021
โปรดใช้เว็บไซต์ภาษาอังกฤษเมื่อจองรถเช่า
ลิงค์:https://www.timescar-rental.com/en/
ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุน Times Car RENTAL มาโดยตลอด